Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Profesjonalny rozwój menadżerów – MBA

Profesjonalny rozwój menadżerów – MBA

Master of Business Administration, czyli podyplomowe studia menadżerskie są jednym z najbardziej prestiżowych kierunków dla kadry zarządzającej. Żeby liczyć się na rynku pracy nie wystarczy tylko dyplom ukończenia wyższej uczelni. Zdobywanie wiedzy i doskonalenie nie kończy się tylko na tytule magistra.

Studia MBA są oferowane przez coraz większa liczbę polskich uniwersytetów i szkół wyższych. Zdobycie takiego wykształcenie oferują m.in. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Krakowska Szkoła Biznesu działająca przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a także Akademia Leona Koźmińskiego. Warto zwrócić uwagę, że w szerokim asortymencie studiów MBA różnią się one – i to znacznie – swoją specyfiką.

  1. Master of Business Administration (MBA). Podstawowy program skierowany jest dla menadżerów, którzy chcą zadbać o rozwój swoich kwalifikacji menadżerskich. Studia obejmują zajęcia i wykłady z zarządzania, ekonomii oraz finansów.
  2. Executive Master of Business Administration (EMBA). Ten program studiów dedykowany jest dla zawodowych menadżerów, którzy mogą wykazać się kilkuletnim doświadczeniem. Studia te kształtują liderów wykwalifikowanych w dziedzinach związanych z efektywnym zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem operacyjnym, prawnymi oraz ekonomicznymi aspektami działalności gospodarczej. W związku z bardziej profesjonalnym programem, zwiększa się także koszt tego kursu.
  3. Global Executives Master of Business Administration (GEMBA). Studia są skierowane do kadry zarządzającej w dużych międzynarodowych organizacjach. Temu podporządkowane są wszystkie przedmioty uwzględniające prawo międzynarodowe i światowe trendy w zarządzaniu. Studia gwarantują wymianę doświadczeń na polu krajowym i międzynarodowym. W Polsce często do określenia tego kursu stosuje się skrót IMBA, czyli International MBA.

Oprócz tego rodzaju najbardziej rozpowszechnionych kierunków istnieją także MBA tematyczne. Kursy te uwzględniają specyfikę konkretnych branż i gałęzi biznesowych.

Dodaj komentarz