Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Kiedy premie niszczą firmę

Kiedy premie niszczą firmę

Przyznawanie premii jako narzędzie służące do motywowania pracownika powierzone nie dość kompetentnej osobie może okazać się kością niezgody nie tylko pomiędzy współpracownikami, lecz także między pracodawcą i zatrudnionym. Niesprawiedliwość, zaniedbanie, brak jasno ustalonych reguł – wszystko to może nadać przyznanej premii negatywny wydźwięk i pielęgnować w pracownikach poczucie krzywdy i niespełnienia. Wiele firm wciąż popełnia błędy przy premiowaniu zatrudnionych, nie rozumiejąc lub nie mogąc spełnić ich indywidualnych potrzeb, tudzież nie opierając się na obiektywnych kryteriach oceny. Co zrobić, by premia nie demotywowała?

KTO PYTA, NIE BŁĄDZI

W dzisiejszych czasach coraz bardziej cenione przez pracowników są benefity umożliwiające rozwój osobisty, uczestniczenie w życiu kulturalnym, kursach i wycieczkach. Nadal pozostają jednak osoby, które wolą otrzymać premię pieniężną. By dostosować system premiowania do indywidualnych potrzeb pracowników, pracodawca powinien wpierw przeprowadzić ankietę dotyczącą tego, jaka premia jest najbardziej pożądana. Wyniki badania przedstawione w regulaminie wynagradzania powinny mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Kryteria oceny muszą być dokładnie opisane, nie mogą budzić żadnych wątpliwości i muszą być oparte na obiektywnych, mierzalnych skutkach wykonywanej przez zatrudnionych pracy.

CZŁOWIEKIEM JESTEM…

Często niesprawiedliwe przyznanie premii nie wynika ze złej woli menedżera. Zdarza się, że zmęczenie i nadmiar obowiązków utrudniają mu jasną ocenę sytuacji, a chcąc mieć święty spokój, przyznający premię obdziela wszystkich pracowników tak samo, przez co dodatek traci swoją główną funkcję. Czasami menedżer podświadomie dokonuje subiektywnej oceny pracownika, co odbija się na premii i może być przyczyną poczucia krzywdy u innych. System premiowania musi być sprawiedliwy i musi być powszechnie za taki uważany. W przeciwnym razie odniesie skutek odwrotny do zamierzonego.

MIEĆ CEL

System premiowania powinien mieć określone cele. W zależności od tego, jakie skutki ma wywołać przyznanie premii, muszą być podjęte odpowiednie kroki. Logiczne rozplanowanie systemu wynagradzania pracowników usprawni pracę firmy. Jeśli potrzebne jest stworzenie silnej i zgranej grupy, warto przyznawać premie zespołowe, jeśli zaś chodzi o zwiększenie jakości i efektywności pracy oraz zmniejszenie kosztów, premiowany powinien być pracownik pracujący najwydajniej.

Sprawiedliwość i obiektywizm to najważniejsze cechy, którymi musi odznaczać się przyznający premie. Nieodpowiedzialne dysponowanie benefitami może doprowadzić do poważnych konsekwencji dla firmy wynikających z możliwych podejmowanych przez niezadowolonego pracownika akcji. Od szczęścia jednostki niejednokrotnie zależy szczęście grupy osób. Czy warto ryzykować?

Dodaj komentarz