Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Praca zdalna – kto na tym korzysta?

Praca zdalna – kto na tym korzysta?

Korzyści wynikające z możliwości pracy zdalnej są dla pracowników dość oczywiste (eliminacja długich dojazdów i związanych z tym kosztów, mniej stresujące środowisko pracy, więcej czasu dla rodziny itd.). Jednak wielu pracodawców nie podchodzi do sprawy zbyt entuzjastycznie. Często wśród nich panuje bowiem przekonanie, że jeśli ludzie pracują w domu są mniej wydajni i trudniej nimi zarządzać. Tymczasem doświadczenie wielu przedsięborstw zatrudniających zdalnych pracowników udowadnia zupełnie coś innego. Oto najważniejsze korzyści, jakie może odnieść w tej sytuacji pracodawca:

Niższe koszty

Wynajmowanie biura i związane z tym wszelkie koszty takie jak meble, sprzęt, ogrzewanie, klimatyzacja, prąd, sprzątanie itp. można zminimalizować właśnie dzięki zatrunianiu zdalnych pracowników, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na wyższe płace lub szkolenia zawodowe.

Mniejsza retencja

Dzięi wyeliminowaniu czasu poświęcanego przez pracowników na dojazdy, mają oni więcej czasu na wykonywanie swoich obowiązków, ale także na życie prywatne, co, jak pokazują przprowadzane cyklicznie badania satysfakcji, znacząco wpływa na budowanie lojalności i zmniejszenie retencji personelu.

Zwiększona wydajność

Wielu pracodawców obawia się, że pracownicy pracujący w domu będą mniej wydajni, ponieważ mogą być rozproszani przez różne domowe obowiązki. W rzeczywistości jednak ludzie, którzy pracują u siebie są znacznie bardziej wydajni niż ci, którzy siedzą w biurze. Praca zdalna rozliczana jest bowiem najczęściej za wyniki, a nie za przepracowany czas, co w efekcie oznacza właśnie więcej przepracowanych godzin.

Motywacja

Pracownicy, którzy mają pozwolenie na pracę zdalną czują się bardziej zmotywowani, wiedzą bowiem, że pracodawca im ufa i że sami muszą zarządzać swoją wydajnością, by należycie wywiązać się z powierzonych im zadań.

Dodaj komentarz