Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 23-24 czerwca w warszawskim Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Człowiek Najlepsza Inwestycja. Spotkanie będzie poświęcone wymianie doświadczeń z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz przydatnym warsztatom z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zarządzanie kapitałem ludzkim kojarzy się raczej z wielkimi korporacjami albo projektami unijnymi. Większość przedsiębiorców prowadzących small business, nie posiada odpowiedniej wiedzy dotyczącej tego zagadnienia, dlatego też mały nacisk w tych firmach kładzie się na innowacyjne zarządzanie personelem.

A przecież pracownik jest najlepszą inwestycją firmy. Dlatego też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała konferencję, której celem jest uświadomienie właścicieli firm z sektora MSP, jak ważne jest zarządzanie zasobami ludzkimi, nawet w przedsiębiorstwach zatrudniających kilku pracowników. Cykl szkoleń i warsztatów towarzyszący wydarzeniu ma wypracować właściwe zachowania oraz dać przedsiębiorcom praktyczne wskazówki i rozwiązania, które mogą wspierać ich biznesową działalność.
Uczestnicy forum dla przedsiębiorców będą mogli korzystać z doświadczeń i sprawdzonych projektów PARP. Konferencja będzie dotyczyć także informacji związanych z dotacjami i projektami unijnymi.

Dodaj komentarz