Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Firma u lekarza, czyli wartościowanie stanowisk pracy, cz. 2.

Firma u lekarza, czyli wartościowanie stanowisk pracy, cz. 2.

Wartościowanie stanowisk pracy służy określeniu hierarchii i struktury posad w firmie. Ma to na celu pozyskanie informacji niezbędnych do podejmowania dalszych decyzji kadrowych, w tym dostosowania polityki płacowej czy reorganizacji struktury przedsiębiorstwa. Jednym słowem WSP wspiera podstawowe procesy zarządzania zasobami ludzkimi.

Do przeprowadzenia wartościowania pracy niezbędne jest dobranie kryteriów, według których będzie przeprowadzany wstępny opis stanowisk pracy. Należą do nich:

  • wymaganie kompetencyjne,
  • wymagania psychofizyczne i umysłowe,
  • odpowiedzialność,
  • warunki środowiska pracy.

W zależności od poszczególnych cech charakterystycznych każdego stanowiska przyznaje się mu miejsce w hierarchii organizacji, biorąc pod uwagę powyższe kryteria. Każde stanowisko wymaga innych kompetencji od pracownika, ale niektóre z nich mogą być zakwalifikowane na tym samym poziomie.

Kiedy firma przechodzi gruntowną restrukturyzację wartościowanie stanowisk pracy pozwoli wykazać rzeczywistą potrzebę utrzymywania pewnych posad albo zwróci uwagę na kluczową rolę innych stanowisk w funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dane, wynikające z opisu stanowisk pracy, pozwalają również na stworzenie systemu wynagrodzeń, który będzie sprawiedliwy oraz będzie uwzględniał różnice w hierarchii posad. To znów przełoży się na lepsze samopoczucie pracowników i wpłynie na ich motywację do pracy.

Z drugiej strony jasna struktura organizacji uzmysławia rolę poszczególnych stanowisk w strategicznym zarządzaniu biznesem. Każdy pracownik chce czuć się potrzebny, a dzięki hierarchii stanowisk będzie wiedział, jak może potoczyć się ścieżka jego kariery. Wartościowanie bowiem wpływa także na planowanie awansów i podwyżek. Kolejną sytuacją, podczas której wartościowanie stanowisk pracy dostarcza odpowiednich danych jest strategia szkoleniowa firmy.

Wartościowanie stanowisk pracy jest jednym z głównych narzędzi współczesnego HR-owca. Pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz podejmowanie kluczowych działań w reorganizacji przedsiębiorstwa. Wpływa na politykę płacową oraz określanie struktury organizacji.

Dodaj komentarz