Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Najczęstsze błędy w wynagradzaniu

Najczęstsze błędy w wynagradzaniu

Wynagrodzenia to największy motywator dla pracowników, ale bywa też tak, że źle skonstruowany system wynagrodzeń staje się kością niezgody i demotywuje. W skrajnej sytuacji kończy się to utratą pracownika, o którego na trudnym dla pracodawców rynku jest coraz ciężej. Warto więc przyjrzeć się bliżej najczęstszym problemom w systemach wynagrodzeń.

Do pierwszych należą dodatki płacowe, które same w sobie są pozytywne i motywujące. Co ciekawe, gdy jest ich zbyt dużo, to wtedy możemy uzyskać odwrotny od zamierzonego skutek. Zbytnie skomplikowanie i niejasne zasady utrudniają obliczenie całkowitego wynagrodzenia. Konieczne będą dodatkowe narzędzia, które same w sobie potrafią wygenerować znaczące koszty. Jeśli dodatki są zbyt wysokie to pracownik będzie żył w niepewności jakie realne zarobki otrzyma na koniec miesiąca. Z kolei zbyt małe dodatki w stosunku do pensji zasadniczej nie będą żadną motywacją i nie zostaną potraktowane poważnie. Według badań przeprowadzonych przez specjalistów z firmy manaHR pracowników z grupy “white collar” podstawa pensji to 87%, dodatki stałe to 13-14%, a zmienne 9%. Widać więc wyraźnie proporcje, które wskazują na modelowe rozwiązanie.

źródło: manaHR

Kolejny problem to zbyt skomplikowany system z dużą liczbą niejasnych dodatków. Takie rozwiązania umożliwiają całkowicie samodzielne obliczenie wynagrodzenia i działają zupełnie demotywująco i frustrująco. Analogicznie brak jasnych zasad premiowania rodzi antagonizmy i poczucie niesprawiedliwości oraz może skutkować zabiciem motywacji w stopniu globalnym.

Powiązany problem to niejasne, arbitralne i często nieuczciwe zasady podwyżek i awansów. Dzieje się tak, gdy premiowani są ci, którzy się upomną, a nie ci, którzy na to zasługują. Tutaj potrzebne są kompleksowe rozwiązania, ponieważ stratą czasu jest, gdy przełożony angażuje swoje zasoby w opracowanie indywidualnych rozwiązań. Na koniec można wymienić jeszcze brak taryfikatora i tabeli wynagradzania, ścieżek kariery i kategorii zaszeregowania stanowisk.

Jakie są więc plusy prawidłowo skonstruowanego systemu wynagrodzeń? Najważniejszy pozytyw to poczucie sprawiedliwości, które samo w sobie przyczynia się do motywacji pracowników. Z jednej strony zmotywuje tych, którzy tego potrzebują, a z drugiej nie będzie przyczyną frustracji pozostałych. Dodatkowo zaoszczędzi czas kadry menadżerskiej, a tym samym pieniądze, zatrzyma w firmie wątpiących i skłoni nowe talenty do dołączenia do naszej organizacji, przyspieszając rekrutację.

Dodaj komentarz