Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Manager jako strateg, czyli o polityce wynagradzania

Manager jako strateg, czyli o polityce wynagradzania

Wynagrodzenie odgrywa dużą rolę w procesie motywacji pracowników. Dobrze dobrana polityka płacowa ograniczy wydatki, zwiększy konkurencyjność marki na rynku pracy i pozwoli zatrzymać wartościowych pracowników w szeregach firmy. Jak to wszystko osiągnąć?

Właściwe zarządzanie zarobkami pozwala docenić zatrudnionych oraz zoptymalizować koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kompleksowe administrowanie płacami polega na zaplanowaniu i wdrożeniu systemu wynagrodzeń z uwzględnieniem wewnętrznej strategii firmy oraz sytuacji ekonomicznej w kraju. Zarządzanie wynagrodzeniami nie kończy się jednak tylko na wprowadzeniu sztywnych procedur wypłacania świadczeń, wynikających z zawarcia stosunku pracy.

Polityka płacowa firmy dotyczy 6 kluczowych aspektów, którymi są:

1. wartościowanie stanowisk pracy,

2. stworzenie strategii płacowej,

3. wdrożenie systemu wynagrodzeń,

4. planowanie podwyżek oraz cięć budżetowych,

5. rekrutacja i awans pracowników,

6. modernizacja systemu płacowego.

Na każdym etapie budowania strategii wynagradzania pracowników niezbędne jest posiłkowanie się sprawdzonymi danymi na temat zarobków w branży. Posiadanie wiedzy o sytuacji na krajowym rynku pracy, nie tylko stanowi podstawę zarządzania polityką płacową, ale również znacznie ułatwia tworzenie systemu od podstaw. Raporty płacowe dają gotowe narzędzia i informacje potrzebne kadrze zarządzającej do budowania i restrukturyzacji systemów wynagrodzeń.

Korzystanie z raportów wynagrodzeń jest przydatne także podczas procesu rekrutacji pracowników. Wiedza o zarobkach na podobnych stanowiskach pozwala dobrać wysokość proponowanej pensji, którą przedstawia się kandydatowi. W ten sposób pracodawca wie, jaką kwotę zaprezentować potencjalnemu pracownikowi, by była ona optymalna, tzn. nie za wysoka (niepożądane obciążenie budżetu firmy) i nie za niska (tak, by zachować atrakcyjność posady). Podobnym przypadkiem wykorzystania raportów płacowych jako źródła informacji, jest planowanie podwyżek i cięć budżetowych. Znajomość stanu gospodarki i rynku pracy pozwala określić dolną i górną granicę wynagrodzeń oraz dostarcza silnych argumentów podczas negocjacji płacowych z podwładnymi czy związkami zawodowymi.

Wsparcie pracodawców i menadżerów w projektowaniu systemów wynagrodzeń oferuje manaHR, która tworzy ogólnopolskie raporty wynagrodzeń na podstawie danych pochądzących bezpośrednio od przedsiębiorców i działów personalnych polskich firm. Specjaliści z manaHR zapewniają pomoc w budowaniu strategii płacowej na każdym etapie: od wartościowania i opisu stanowisk pracy, po stworzenie tabeli wynagrodzenia zasadniczego i systemu płacy zmiennej.

Dodaj komentarz