Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Audyt personalny – dlaczego warto?

Audyt personalny – dlaczego warto?

Pracodawcy często nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jaki kapitał ludzki posiadają w swojej firmie. Być może zatrudniamy pracowników, których zasoby pozostają niewykorzystane lub pracowników, którzy obejmują nieodpowiednie stanowisko? Wszystkiego dowiemy się, gdy przeprowadzimy audyt personalny.

Audyt w ujęciu eksperymentalnej rozmowy rekrutacyjnej

Development Centre to eksperyment, który już na etapie procesu rekrutacyjnego pomaga ocenić potencjał danego pracownika. Badanie to ma na celu sprawdzenie jak dany kandydat zachowa się w trudnej lub stresującej sytuacji. Eksperyment przeprowadzany jest w warunkach podobnych do panujących na realnym miejscu pracy. Dzięki temu czarno na białym widzimy jak umiejętności z CV kandydata przekładają się na rzeczywistość.

Audyt kapitału ludzkiego

W audycie kapitału ludzkiego korzysta się z następujących metod:

– Assessment Centre,

– testy psychologiczne,

– ocena 360 stopni,

– wywiad kompetencyjny.

Assessment Centre, to jedna z najskuteczniejszych metod audytowych. Polega na badaniu pracownika pod kątem dopasowania do konkretnego stanowiska. Stosuje się ją zarówno w przypadku już zatrudnionych, jak i potencjalnych pracowników. Na podstawie wyników tego badania, możemy podjąć decyzję o tym, czy dany etat ma sens dalej funkcjonować. Przede wszystkim jednak AC ułatwia odnalezienie kandydatów, którzy posiadają pożądane na danym stanowisku umiejętności i cechy osobowościowe.

Testy psychologiczne, które obnażają naturalne zachowanie pracownika, są jednym z najbardziej miarodajnych badań. Nie stosuje się go jednak podczas tradycyjnego procesu rekrutacji. Testy pomogą nam natomiast w określeniu typologii zachowania pracowników oraz  ich poziomu motywacji, co z kolei pomoże podjąć kluczowe decyzje dotyczące zmiany stanowisk.

Ocena 360 stopni to niezwykły rodzaj audytu, ponieważ pozwala nam zobaczyć obraz pracownika pochodzący z różnych źródeł. Dlatego też wydaje się być najbardziej obiektywny. Ocena przeprowadzana jest ze wszystkich stron: z perspektywy samego badanego, jego współpracowników, a także podwładnych i szefa. Daje to trójwymiarową ocenę, dzięki której wiemy, czy dana osoba umie współpracować z innymi i czy warto jej zaufać.

Wywiad kompetencyjny, który pozwala na zbadanie kompetencji danego pracownika, stanowi odzwierciedlenie konkretnych cech. Jeśli pracownik współpracuje z innymi, to może znaczyć, że posiada umiejętność pracy zespołowej itd. Dzięki temu badaniu jesteśmy w stanie sprawdzić także, jakie nastawienie do pracy ma podwładny.

Wszystkie wymienione rodzaje audytu są niezbędne do oceny funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Dzięki nim jesteśmy w stanie trafnie zdiagnozować stan naszych kadr, ale również podjąć odpowiednie decyzje odnośnie ewentulanych zmian dotyczących naszych pracowników.

Dodaj komentarz