Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak mądrze oceniać pracowników?

Jak mądrze oceniać pracowników?

Trudno wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą firmę bez okresowej oceny pracowników. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważny element polityki kadrowej, choć nie zawsze właściwie stosowany. Zdarza się bowiem, że nie przynosi efektów, co najczęściej wynika z braku zrozumienia problemów przy jednoczesnym braku skuteczności pracowników. Jak łatwo się domyśleć, niska efektywność prawie nigdy nie jest uzależniona od jednego czynnika.

Jednostronność poddawana w wątpliwość

Jak zatem powinna wyglądać prawidłowa ocena i jakie trendy panują obecnie na rynku?Jedną z najprostszych metod jest ocena przygotowana w oparciu o specjalne arkusze. Jej skuteczność często jednak poddaje się w wątpliwość, szczególnie wtedy, gdy poza wypełnianiem arkuszy, ocena nie przynosi żadnych zmian. Również brak feedbacku i jedynie wytykanie błędów nie przyniesie na dłuższą sprawę żadnych efektów.

Najważniejsze jest bowiem kompleksowe podejście do tematu oceny i przekazanie wytycznych, wskazówek oraz uwag pracownikom. Wyniki powinny być omówione ze wszystkim pracownikami, a szefowie zespołów i liderzy powinni pomóc w komunikacji na linii firma – pracownicy i przy wdrożeniu zmian.

Widok ze wszystkich stron jest lepszy

Aktualnie panujące trendy każą jednak korzystać z bardziej rozbudowanego i profesjonalnego narzędzia jakim jest ocena 360 stopni. Agencje rekrutacyjne i wykwalifikowani specjaliści HR preferują ten właśnie sposób oceniania i uważają go za najbardziej kluczową i kompleksową metodę. Metoda ta bazuje bowiem na pozyskaniu koniecznych informacji z wielu źródeł, co w oczywisty sposób zwiększa jej wiarygodność. Jej nadrzędnym celem jest doskonalenie w wyniku badania, a udział w nim, poza pracownikami, biorą też przełożeni oraz klienci. Kluczowa jest informacja zwrotna i przekazanie własnej oceny przez badanego, co sprzyja pozytywnej motywacji. Dodatkowo ocena 360 stopni nie dość, że weryfikuje pracę, to jeszcze bada poziom satysfakcji pracowników.

Dodawać, a nie podcinać skrzydła

Jak widać ocena pracowników zmierza przede wszystkim w stronę podnoszenia efektywności oraz rozwoju ludzi i procesów. Coraz częściej odchodzi się zatem od klasycznej oceny i zwykłego “wytykania” słabych stron. Świadome firmy skupiają się w zamian na doskonaleniu kompetencji i pozytywnym feedbacku, dlatego, że takie podejście przynosi najlepsze efekty i zmniejsza poziom fluktuacji kadr.

Dodaj komentarz