Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Ocena pracownicza a oczekiwania personelu

Ocena pracownicza a oczekiwania personelu

Wszelkie informacje zebrane podczas oceny pracowniczej przyczyniają się nie tylko do lepszego zarządzania organizacją, ale także zyskują wartość w oczach pracowników. Na co w takim razie zwrócić uwagę w okresie ewaluacji

Koniec roku to czas sporządzania rozlicznych podsumowań z rocznej działalności firmy, a więc i czas rocznych lub okresowych ocen pracowniczych. Działanie to ma na celu rozpoznanie poziomu zaangażowania, kondycji, efektywności pracy oraz oczekiwań personelu. Potrzebę mierzenia wymienionych czynników uzasadnia badanie Oracle Simply Talent, z którego wynika, że jedynie 35% pracowników w pełni angażuje się w powierzone obowiązki przez większość czasu pracy. W takim razie jak pozyskać uwagę pozostałych? 

Ocena pracownicza to dopiero początek

W wielu firmach wyniki oraz zaangażowanie pracownika są ściśle powiązane z systemem wynagradzania. Podejście biznesowe takie jak zarządzanie poprzez cele wymaga sprawdzania postępu i jakości realizacji. W tym miejscu z pomocą przychodzi ewaluacja pracowników, która pozwala ustanowić strategiczne zmiany w działaniu i funkcjonowaniu samej organizacji. Agencja rekrutacyjna Advisory Group TEST Human Resources wykonująca oceny pracownicze dla klientów zwraca uwagę na różne sposoby wykorzystania zebranych danych. Poprawnie wykonane badanie umożliwia podział pracowników na trzy grupy: 

  • najcenniejszych, co do których planowane są awanse, premie bądź programy lojalnościowe;   
  • spełniających oczekiwane standardy, czyli wymagających dodatkowej motywacji i rozwoju;
  • niespełniających oczekiwań – grupa wobec której należy zastosować plany naprawcze, szkolenia bądź podjąć decyzję o zwolnieniu.

Bez feedbacku ani rusz

W ciągu ostatnich kilku lat wzrosło znaczenie kolejnego aspektu oceny – informacji zwrotnej. Ostatecznie ewaluacji dotyczy w równym stopniu osoby zarządzające jak i podwładnych. Szczególnie unaocznia się oczekiwanie odnośnie do feedbacku wśród osób urodzonych po 1984 roku, które zaczynają wyznaczać standardy w sposobie zarządzania zasobami ludzkimi. Firma Deloitte w swoich raportach podkreśla silną potrzebę informacji zwrotnej wśród młodych ludzi wynikającą z nawyków wyniesionych z internetu, gdzie ich aktywność podlega natychmiastowej ocenie poprzez komentarze, udostępnienia czy “lajki”. Ta grupa pracowników stawia za cel ewaluacji właśnie otrzymanie feedbacku. 

Pracownicy chcą być traktowani indywidualnie

Najlepszym dowodem na wagę informacji zwrotnej jest wpływ komunikacji na zaangażowanie pracowników. W przytoczonym wyżej badaniu Oracle Simply Talent 53% respondentów wskazało potrzebę docenienia ich osiągnięć jako wskazówkę dla zarządu firmy. Z kolei 35% oczekuje pomocy w zrozumieniu ich wkładu w rozwój przedsiębiorstwa. Natomiast jedna trzecia ankietowanych chciałaby mieć szansę pracy nad ciekawymi projektami. Na potrzebę bardziej indywidualnego podejścia oraz większej aktywności ze strony managementu zwraca uwagę ponad 56% biorących udział w badaniu. Wyższa jakość komunikacji w zespole oraz między zespołem a zarządzającymi przekłada się bezpośrednio na zadowolenie z pracy. 

Poprawnie wykonana ocena pracownicza może pomóc w spełnieniu oczekiwań pracowników. Ważne jest jednak by potraktować to jako element motywujący i angażujący, nie jako szansę na zwolnienie bądź pozbawienie pracownika premii. Stąd też forma komunikacji samej oceny stanowi klucz do jej skuteczności i pozytywnych efektów, jakie można przynieść.

Dodaj komentarz