Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak często przeprowadzać okresową ocenę pracowników?

Jak często przeprowadzać okresową ocenę pracowników?

Jak często należy przeprowadzać okresową ocenę pracowników? Czy raz do roku wystarczy? Okazuje się, że pracownicy z różnych grup wiekowych mają zupełnie odmienne preferencje w tej kwestii.

Avraham N. Kluger oraz Angelo DeNisi przeprowadzili niedawno badanie pod nazwą “The effects of feedback intervensions on performance”, w którym udowadniają, że pracownicy z pokolenia baby boomers wolą być oceniani w innych odstępach czasowych niż millenialsi. Ci pierwsi chcą być poddawani okresowej ocenie znacznie rzadziej, często w ogóle nie dostrzegając sensu tego procederu. W ich przypadku z pewnością wystarczająca jest więc coroczna ocena, przeprowadzana np. pod koniec roku kalendarzowego.

Jeśli chodzi zaś o pokolenie millenialsów, grupa ta chciałaby otrzymywać feedback dużo częściej – nawet co miesiąc lub co tydzień (choć niekoniecznie w postaci okresowej oceny, wystarczająca może okazać się po prostu rozmowa z przełożonym). Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż pracownicy z tej grupy wiekowej znajdują się dopiero na początku swej kariery zawodowej i zależy im na stałym monitorowaniu swoich postępów.

Otrzymywanie informacji zwrotnej jest dla pracowników istotne, lecz sam fakt powiadomienia ich o wynikach oceny może okazać się niewystarczający. Jak wskazują bowiem badania, ważny jest nie tylko komunikat, ale przede wszystkim idące za nim konsekwencje – i to zarówno w przypadku wyniku negatywnego, jak i pozytywnego. Feedback, który nie niesie ze sobą żadnych następstw jest skuteczny jedynie w 28%.

Sytuacja, w której ocena okresowa nie będzie wiązała się z poprawą efektywności może wystąpić także wtedy, gdy będzie ona przeprowadzana zbyt często. Istnieje wtedy raczej prawdopodobieństwo, że wytworzymy u pracownika “szum informacyjny” i poczuje się on zagubiony. Lepiej postawić więc przed nim jakiś jasno określony cel i co pewien czas sprawdzać jego postępy. Oczywiście założenie to kłóci się nieco z preferencjami najmłodszego pokolenia wchodzącego na rynek pracy (które chciałoby otrzymywać jak najwięcej informacji zwrotnych), zdecydowanie warto więc znaleźć w tym przypadku złoty środek (nie za często, nie za rzadko).

Na koniec należy zapamiętać jedną zasadę: feedback przekazany w pozytywny sposób daje pracownikom większą motywację niż negatywna informacja zwrotna. Każdego pracownika można powiadomić o wynikach w sposób łagodny i uprzejmy, stosując przy tym zasadę równoważenia – po złych wiadomościach przekazujemy dobre. Warto szukać w pracowniku dobrych cech i mu o nich przypominać – to z pewnością zaowocuje zwiększeniem poziomu pozytywnej motywacji do pracy.

Dodaj komentarz