Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zarządzanie talentami kluczem do sukcesu

Zarządzanie talentami kluczem do sukcesu

Sam temat zarządzania talentami pojawił się już dawno, bo we wczesnych latach 90. Już wtedy organizacje były bowiem świadome, że równe traktowanie wszystkich podwładnych jest tyle nieskuteczne, co nieuczciwe. Zidentyfikowanie najlepszych pracowników, ich rozwój oraz utrzymanie w firmie to właśnie klucz do sukcesu, zwłaszcza w czasach zwiększonej fluktuacji kadr.

Czym jest talent?

Same definicje talentu potrafią się jednak znacząco różnić. Często określa się go jako pracownika wyróżniającego się na tle organizacji potencjałem rozwoju i zdolnościami menedżerskimi. W praktyce nie tylko o umiejętności zarządzania chodzi i talentami są też wysoko wykwalifikowani specjaliści, których dalszy rozwój powinien leżeć w interesie pracodawcy. Dlatego właśnie profesjonalne zarządzanie talentami ma takie znaczenie. Co więcej, badania są dość jednoznaczne i mówią, że każdy z nas dysponuje jakimś talentem, bądź talentami. Przy sprawnym podejściu można tak ukształtować strukturę organizacji i samych pracowników, że każdy będzie zajmował się tym, co najlepiej mu wychodzi. Pomimo, że brzmi to trochę utopijnie, to wiele firm właśnie takie zarządzanie stara się wdrażać.

Rozpoznaj i zatrzymaj

Jak zatem zatrzymać talenty w organizacji i nimi zarządzać? Warto skorzystać z pomocy doświadczonych agencji doradztwa personalnego. W pierwszej kolejności należy przyciągnąć do siebie talenty poprzez konkurencyjną w stosunku do innych pracodawców ofertę. Kolejny, nie mniej ważny etap, to ich utrzymanie. Konieczne są przemyślane systemy wynagradzania, motywujące szkolenia, oraz zapewnienie w firmie przyjaznej atmosfery i kultury organizacyjnej. Dlaczego przedsiębiorstwa powinny wdrażać procesy związane z zarządzaniem talentami? To się po prostu opłaca! Najlepsza inwestycja to pracownik, a wykwalifikowany zespół to największy kapitał firmy. Przekłada się to na zwiększenie efektywności całej organizacji i optymalizację procesów biznesowych.

Zyskać przewagę

Nic dziwnego, że nowoczesny HR skupia się na talentach oraz ich roli w rozwoju i zwiększaniu innowacyjności firmy. Zapewnienie przewagi konkurencyjnej wymaga w dzisiejszych czasach optymalnych warunków pracy dla najlepszych pracowników. Można być pewnym, że kolejne lata będą tylko pogłębiać ten proces, a ci, którzy już teraz dostrzegają sens takich działań, w przyszłości zyskają najwięcej.

Dodaj komentarz