Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Dlaczego warto monitorować wskaźnik absencji pracowniczej?

Dlaczego warto monitorować wskaźnik absencji pracowniczej?

Nieobecność w pracy, częste zwolnienia, chorobowe to zmora każdego szefa. Z jednej strony im mniejsza firma tym bardziej odczuwa się brak szeregowego pracownika. Z drugiej strony nawet w dużych organizacjach zbyt duży wskaźnik absencji pracowniczej potrafi sparaliżować całą pracę. Dlatego też pracodawca i manager powinni wiedzieć, jak aktualnie wygląda ten wskaźnik w jego firmie. Jednakże, aby te dane były pomocne, koniecznie należy porównać je ze średnimi wartościami na rynku. 

Warto badać, warto wiedzieć

W sukurs wszystkim zaniepokojonym pracodawcom przychodzą profesjonalne raporty i badania. W pierwszym kwartale 2019 roku krakowska firma manaHR przeprowadziła ogólnopolskie badanie fluktuacji i absencji. Co istotne wzięło w nim udział aż 208 firm, z czego aż 80% reprezentuje branżę produkcyjną.

Zanim omówimy wyniki badań warto przypomnieć, że absencja to nieobecność pracownika w miejscu pracy. Do takiej nieobecności możemy zaliczyć również urlop wychowawczy, ojcowski, macierzyński, czy lekarski związany z ciążą. Dlatego ważne w zestawieniach jest jest wyróżnienie wskaźnika bez i z absencją ciążową. Dzięki temu mamy pełen pogląd na sytuację w naszej firmie. 

Blue collars nieobecni częściej

Średnia absencja wśród wszystkich badanych pracowników wynosi 8,1%.  Wynik ten zawyżają pracownicy blue collars – dla nich wskaźnik wynosi 9,1%. Poniżej średniego poziomu ogólnej absencji znajdują się pracownicy white collar i zarząd. 

Dlaczego tzw. niebieskie kołnierzyki wyróżniają się najwyższym wskaźnikiem? To dość oczywiste –  są to pracownicy niższego szczebla lub produkcyjni. To właśnie praca fizyczna generuje najwięcej problemów zdrowotnych w odróżnieniu do pracy umysłowej. Bardzo często mamy wtedy do czynienia ze zwolnieniami lekarskimi, a nawet niewytłumaczalną nieobecnością. 

Jeśli wykluczymy wspomnianą już absencję związaną z ciążą to wskaźnik spadnie odpowiednio o ok. 2,7 punktów procentowych. Najmniejsza różnica występuje u pracowników umysłowych (white collars) ponieważ wśród nich największy odsetek stanowią kobiety. 

Z punktu widzenia pracodawcy

Jak samą absencję postrzegają pracodawcy? Spora większość (aż 57%) sądzi, że stanowi ona problem w ich firmie. Jedynie 15% uważa odwrotnie. Jak widać na tym polu jest sporo do zrobienia i pracodawcy powinni nie tylko stale monitorować wskaźnik absencji, ale również przedsięwziąć środki zaradcze. Najprostszym rozwiązaniem stosowanym od dawna z dużym powodzeniem są premie związane z obecnością skierowane głównie do pracowników produkcyjnych i fizycznych. Sporo na tym polu można także zdziałać, przeprowadzając cykliczne badania satysfakcji pracowników.

Dodaj komentarz