Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Nieoszlifowany diament, czy odkrywanie potencjału pracownika

Nieoszlifowany diament, czy odkrywanie potencjału pracownika

Prowadzenie biznesu nie należy do łatwych zadań. Z jednej strony rynek pracownika, a z drugiej konkurencja i trudne realia polskiej rzeczywistości. W takiej sytuacji kluczem do uzyskania przewagi jest posiadanie dobrego zespołu, a taki może zagwarantować jedynie odpowiednio przeprowadzona rekrutacja i stały rozwój pracowników.

Wprawne oko managera i wyzwania

Ważnym elementem układanki składającej się na sukces firmy jest odkrycie potencjału pracowników. Powinno to iść w parze ze stworzeniem im optymalnych warunków do rozwoju tego potencjału i zwiększania lojalności względem organizacji. Do tego dochodzi odpowiednia stymulacja, czyli zlecanie zadań i projektów, które w naturalny sposób motywują, rozbudzają kreatywność i zwiększają kompetencje. 

Aby odkryć “urodzone” talenty i osoby z potencjałem należy postawić na obserwację i konsultacje z liderami. Wprawne oko dobrego managera wyłapie pracowników z największym potencjałem i rozpozna ich unikalne kompetencje. Nie mniej ważne jest też właściwe rozpoznanie zainteresowań i pasji takich pracowników. Stanowią one doskonałe narzędzie prognostyczne tego, w czym dana osoba będzie się najlepiej realizowała i gdzie leży jej prawdziwy talent. Po trafnym rozpoznaniu możemy rozpocząć wspólną pracę nad rozwojem kompetencji i rozwojem pracownika. 

Drugą alternatywną metodą okrycia potencjału pracownika jest stawianie mu ambitnych zadań odbiegających od codziennej rutyny. W ten sposób będziemy w stanie zweryfikować, czy stać go na więcej i czy jest w stanie odnaleźć się w nowych sytuacjach i podejmować trudniejsze, niż dotychczas, wyzwania. 

Centrum rozwoju

Jedną ze sprawdzonych i z sukcesem wykorzystywanych metod, jeśli chodzi o rozwój pracowników jest Development Centre. Służy ona właśnie do diagnozowania i oceny kompetencji. Podczas trwającej maksymalnie kilka dni sesji uczestnicy rozwiązują zadania związane z ich stanowiskami, a kompetencje są oceniane przez reprezentujących pracodawcę asesorów. 

Badane kompetencje są wybierane na podstawie opisu stanowisk i wymagań organizacji.  Raporty będące rezultatem sesji DC, poza oceną każdej umiejętności wskazują również na mocne strony oraz obszary do poprawy. DC jest skuteczną metodą, ponieważ proces badania przypomina realne sytuacje podczas wykonywania standardowych działań na danym stanowisku.  

Każda organizacja powinna mieć świadomość, że odkrywanie uśpionego potencjału pracowników jest najlepszą inwestycją. W dobie rynku pracownika i zwiększonej fluktuacji kadr to właśnie kompetentny zespół jest największą wartością firmy.

Dodaj komentarz