Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Warto dbać o rozwój pracowników

Warto dbać o rozwój pracowników

Coraz częściej przy podjęciu decyzji o zmianie pracy pracownicy zwracają uwagę na coś więcej niż tylko wynagrodzenie. Nierzadko kluczowym czynnikiem jest szeroko pojęty rozwój osobisty i podnoszenie kwalifikacji. Świadome firmy wiedzą o istnieniu tego zjawiska i wdrażają profesjonalne programy rozwojowe.

Development Centre

Wszystko ma na celu skłonienie pracownika do pracy w naszej firmie i zapewnienie mu najlepszych możliwości do rozwoju. Jednym z najlepszych narzędzi sprawdzających się w tym zakresie jest tzw. Development Centre (DC). Ma ono na celu zdiagnozowanie mocnych stron i potencjału pracownika. Sam proces polega na odbyciu sesji, podczas której uczestnicy mają za zadanie rozwiązanie konkretnych zadań, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych sytuacji. Badanie obserwują asesorzy, którzy czuwają nad całym procesem i oceniają kompetencje kandydatów. Ocena opiera się na uprzednio przygotowanych kryteriach opartych na analizie danego stanowiska przez ekspertów.

Plany rozwojowe

Wynik badania Development Centre przedstawia kompleksowy plan rozwoju dla pracownika. Konsultuje się go z badanym pracownikiem oraz z jego przełożonym. Plany rozwojowe mogą się znacznie różnić między sobą. Poszczególne metody wchodzące w ich skład obejmują bowiem dość szerokie spektrum aktywności. Jedną z podstawowych są szkolenia, podczas których wiedza jest przekazywana przez prowadzącego. W wariancie nowoczesnym nie jest to jednak nudny wykład, ale tzw. cykl Kolba, w którym wiedza jest zdobywana poprzez doświadczenie. 

Kolejnym sposobem zwiększania kompetencji pracowników są konferencje. Pracownicy zdobywają wiedzę poprzez słuchanie prelekcji ekspertów, którzy dzielą się nie tylko swoim doświadczeniem, ale również najnowszymi praktykami i trendami w branży. Wartością dodaną jest omawianie realnych case studies. Można się z nich wiele nauczyć i wyciągnąć wnioski możliwe do wdrożenia na „własnym podwórku”.

Ostatnią formą działań rozwojowych jest mentoring, czyli indywidualna praca mentora z podopiecznym. Mamy tu do czynienia z klasycznym budowaniem relacji mistrz-uczeń, gdzie podczas ćwiczeń z pracownika zostaje wydobyty ukryty w nim potencjał.

Jakąkolwiek formę rozwoju wybierzemy pamiętajmy, że rozwój pracowników nie jest smutną koniecznością, ale obopólną korzyścią. Rozwój pracownika to po prostu zwiększanie jego kwalifikacji. A to, jak wiadomo, przekłada się na wzrost efektywności, a w rezultacie na większe zyski dla firmy.

Dodaj komentarz