Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Stereotypom w pracy mówimy nie

Stereotypom w pracy mówimy nie

Czy nam się to podoba, czy nie, stereotypy rządzą naszym życiem, a utarte schematy myślenia definiują nasze postępowanie. Ich bezrefleksyjność przynosi jednak często więcej szkody niż pożytku i potrafi mocno skrzywdzić. Generalizowanie i myślenie zbiorowe poprzez przypisywanie pewnych cech wszystkim jest bowiem dalece niesprawiedliwe. Tymczasem ciężko jest ze stereotypami walczyć. Są zbyt mocno zakorzenione w naszej kulturze i w nas samych.

Stereotypy uniemożliwiają współpracę

W dzisiejszych czasach, gdy pracujemy w dość zróżnicowanym środowisku z ludźmi różnej proweniencji, poglądach i kultury warto pamiętać o szacunku, otwartości i zrozumieniu. Stereotypy w pracy zakłócają komunikację i przeszkadzają. Często uniemożliwiają wręcz współpracę. Problemy tego typu mogą pojawiać się również między działami danej organizacji. Przykładowo dział HR może postrzegać pracowników działów finansowych jako sztywniaków w garniturach traktujących wszystkich przez pryzmat liczb. Z kolei dział kreatywny może być traktowany jako zbieranina zapatrzonych w siebie bufonów… Przykłady można mnożyć. Jak łatwo widać noszą one znamiona stygmatyzowania i krzywdzenia przez powielanie fałszywych przekonań.

Praca u podstaw

Aby wyeliminować stereotypy ze środowiska pracy, należy w pierwszej kolejności uświadomić sobie, że stanowią one dość pierwotne i podstawowe rozumowanie ludzi jako jednostek. Aby to osiągnąć trzeba, wykonać pracę u podstaw – szkolenia i warsztaty, ale też indywidualny mentoring ze strony managerów i kadry zarządzającej. W procesach wewnątrzfirmowych należy zacząć od samego początku, czyli od rekrutacji pracowników. To właśnie pierwszy kontakt z kandydatem pełen jest często stereotypowego myślenia i uprzedzeń. Wynikają one nie tyle ze złej woli, co z rutyny i działania według schematów. Idąc dalej, przykład managera może mieć bardzo duży wpływ na zachowanie pracowników. Traktowanie podwładnych wpływa na to, jak pracownicy traktują siebie nawzajem. 

Źródłem problemów ze stereotypami w pracy jest najczęściej brak wiedzy. Boimy się tego, czego nie znamy i podejmujemy działania, które mają nas w założeniu chronić, bardzo często krzywdząc przy tym innych… Skutecznym sposobem, by walczyć z takimi sytuacjami, jest wymiana wiedzy i doświadczeń, panele edukacyjne, szkolenia na temat wielokulturowości i integracja. Tylko wtedy stworzymy otwarte, przyjazne i tolerancyjne środowisko pracy, na czym skorzystają wszyscy, niezależnie od szczebla zajmowanego w strukturze organizacji.

Dodaj komentarz