Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Nowoczesny dialog w firmie

Nowoczesny dialog w firmie

Żeby przeciwdziałać narastającej fluktuacji kadr i zatrzymać pracowników w firmie, trzeba wytworzyć więź pomiędzy nimi a organizacją. Lojalności służy zaangażowanie, na które wpływa między innymi możliwość uczestnictwa w życiu całej firmy jako wielkiej społeczności. By to osiągnąć, należy stworzyć dialog i na bieżąco informować pracowników o życiu i kulturze organizacji. Kiedyś wystarczyła rozmowa przy kawie, mail lub telefon. Jednak komunikacja w pracy zmienia się tak samo, jak cały świat.

Co daje komunikacja?

Dzięki kontaktom pomiędzy członkami organizacji poprzez różne kanały komunikacyjne,  pracownicy budują swoje poczucie przynależności do firmy i więzi międzyludzkie. Mogą utożsamiać się z działalnością firmy, która w postaci konkretnych projektów i akcji pielęgnuje wartości jej przyświecające. Wtedy nie są to tylko slogany wypisane na ścianie, czy w powitalnej broszurze firmy, a rzeczywiście realizowane ideały.

Komunikacja w stylu smart

Na co dzień używamy różnych portali społecznościowych i różnych aplikacji pozwalających wysyłać wiadomości, czy odbywać wideorozmowy. Tak samo zaczyna wyglądać komunikacja w firmie. Wewnętrzne social media, gdzie pracownicy mogą się dzielić swoją działalnością i ciekawymi nowościami oraz aplikacje służące konwersacji w poszczególnych zespołach. Jednak czy tego rodzaju komunikacja faktycznie służy organizacji?

Przesyt informacji

Z jednej strony wspomniane aplikacje mogą dawać więcej możliwości, ale z drugiej wprowadzają dodatkowe elementy checklisty, o których każdy musi pamiętać. Mail, telefon, aplikacja tekstowa, informator spotkań i wewnętrzny portal społecznościowy – wszystko to może przynieść nieraz więcej szkody niż pożytku, ponieważ rozprasza pracowników i odrywa ich od realnych zajęć. Dlatego przed wprowadzeniem tych wszystkich narzędzi należy starannie przemyśleć strategię komunikacyjną firmy tak, aby nie obniżyć produktywności pracowników i całego przedsiębiorstwa.

Twarzą w twarz

Wbrew aktualnym trendom społecznym, które minimalizują kontakt bezpośredni, współczesne organizacje stawiają jednak na wyrobienie nawyku kontaktów bezpośrednich. Często to właśnie przy kawie najprościej powiedzieć o problemach przed jakimi stają pracownicy. Jest to także poważny problem zespołów zdalnych, ponieważ trudno wykształcić relacje międzyludzkie, gdy nie spotyka się w przerwie śniadaniowej lub w chillroomie.

Inwestycja w przejrzystość

Zbudowanie odpowiedniego systemu komunikacji w firmie pozwala na zwiększenie przejrzystości jej misji i podejmowanych działań. Każdy wie, co się dzieje w organizacji i widzi, jak poszczególni członkowie realizują wartości leżące u jej podstaw, wspólnie pracując na jej biznesowy sukces.

Dodaj komentarz