Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Z kim się kłóci menedżer liniowy?

manager liniowyWyniki ostatnich badań branży Human Resources okazują się dość jednoznaczne: menedżerowie liniowi nie mogą znaleźć wspólnego języka z działami zasobów ludzkich, co znacznie utrudnia funkcjonowanie organizacji. Dlaczego tak się dzieje?

Czasochłonne porady

Menedżerowie liniowi często muszą zasięgać porad u specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Problem tkwi jednak w tym, iż ci drudzy nie zawsze są chętni do ich udzielania. Według nich, pytania, które zadają menedżerowie, często są na bardzo podstawowym poziomie, a zagadnienia w nich poruszane wciąż się powtarzają. Odpowiadanie na tego rodzaju pytania zajmuje HR-owcom zdecydowanie zbyt dużo czasu.

Kto pyta, błądzi w Internecie

Konflikt, jak to zwykle bywa, ma również drugą stronę medalu: menedżerowie liniowi niemal jednogłośnie orzekają, iż współpraca z działem HR byłaby o wiele owocniejsza, gdyby jego pracownicy wykazywali się większą otwartością oraz chęcią do pomocy. Tymczasem, niejednokrotnie okazuje się, że lepszym pomocnikiem w pracy bywa Internet, który zastępuje im doradztwo personalne. Menedżerowie liniowi mogą czuć się zmuszeni do korzystania z podobnych źródeł wobec niemal otwartej niechęci współpracowników z HR.

Technologia kołem ratunkowym

Aż 94 procent szefów działów HR uznaje jednak, że najlepszą korzyścią dla firmy byłoby przekazanie menedżerom liniowym prawa do podejmowania decyzji, które dotyczą ich podwładnych. Pozwoliłoby to odciążyć działy human resources z niepotrzebnych obowiązków, a menedżerowie dysponowaliby większą swobodą działania. Pomocne, według HR-owców, może być w tym wprowadzenie do firmy nowoczesnych technologii – np. specjalnych programów komputerowych, przeznaczonych dla menedżerów. Wymagałoby to trochę pracy, ale jakość funkcjonowania organizacji na pewno uległaby dużej poprawie.

Dodaj komentarz