Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Trudny orzech dla pracodawców

Trudny orzech dla pracodawców

Z badania firmy Deloitte przeprowadzonego wśród 2,5 tys. liderów biznesu z 94 krajów jasno wynika, czego potrzebują dzisiejsze firmy, by dobrze prosperować. Ankietowani wskazali dwanaście najważniejszych aspektów pracy, o które muszą zadbać pracodawcy, a Deloitte opisała je w raporcie „Trendy HR 2014 – jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI w.”. Wyniki badania wskazują, że przed pracodawcami trudne zadanie, polegające na dopasowaniu firmy do potrzeb młodego pokolenia Millenials (które za dziesięć lat będzie stanowiło 75 % zatrudnionych), przy jednoczesnej dbałości o starszych pracowników oraz na odpowiedzialnym zarządzaniu zasobami ludzkimi, przede wszystkim opartym na tworzeniu przywództwa na wszystkich stopniach hierarchii.

WŁADZA I DOMINACJA, CZYLI POTRZEBA PRZYWÓDZTWA

Badanie pokazuje, że zarówno w Polsce, jak i na świecie, można wyróżnić cztery główne trendy, które znacząco wpływają na funkcjonowanie firm na zglobalizowanym, zmiennym rynku pracy. Najważniejsze okazało się tworzenie przywództwa. We wszystkich zespołach i podzespołach muszą być wyznaczeni liderzy, którym firma da możliwość ciągłego rozwijania swoich kompetencji. Jest to niezwykle ważne ze względu na wciąż zmieniające się potrzeby pracowników i nowe problemy, którym przedsiębiorstwa muszą sprostać. Retencja i zaangażowanie pracowników okazują się również bardzo ważne dla respondentów. Umiejętność zatrzymania pracowników w firmie przy jednoczesnym zachęceniu nowych jest bardzo potrzebna, zwłaszcza dziś, kiedy pokolenie Y zaczyna dominować na rynku pracy. Stworzenie odpowiednich warunków pracy i rozwoju uwzględniających rozbieżne potrzeby dwóch pokoleń jest wyzwaniem, z którym musi poradzić sobie dziś każda firma. Wiecznie niedocenione działy HR powinny się rozwijać – wynika z odpowiedzi ankietowanych. Dostrzeżono, jak ważną rolę odgrywają w dbałości o tworzenie wykwalifikowanej kadry pracowniczej i jak potrzebne jest wsparcie ich pracy. Według badanych ważną umiejętnością, jaką powinny się wykazać firmy, jest zdobywanie nowych talentów. Dobrze wykwalifikowani pracownicy z potencjałem i innowacyjnymi pomysłami potrzebni są zawsze. I to oni zazwyczaj decydują o prestiżu przedsiębiorstwa.

DWA POKOLENIA, MILION RÓŻNYCH POTRZEB

Wydłużenie wieku emerytalnego i jednoczesne zdominowanie rynku pracy przez pokolenie Millenials stawia przed pracodawcami wyzwanie, jakim jest dowodzenie wielopokoleniowym zespołem pracowników o różnych umiejętnościach i potrzebach. To trudne, biorąc pod uwagę problemy firm wynikające z niedokładności systemu i braku nowoczesnych rozwiązań IT. Pracownicy są przeciążeni nadmiarem informacji, a niedopracowany system tylko utrudnia im znalezienie potrzebnych do pracy wiadomości. Pracodawcy nie mogą tego dłużej ignorować, zwłaszcza że ścieżka kariery proponowana dziś przez firmy nie jest ciągła. Przedsiębiorstwa nie oferują już karier na całe życie, tylko pracę czasową, określoną przez zadania i projekty do zrealizowania, dynamiczną i zmienną, umożliwiającą ciągły rozwój osobisty. To odpowiedź na potrzeby ambitnego pokolenia Millenials, które wręcz wymaga od swoich pracodawców możliwości uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających, choć nauka wygląda dziś zupełnie inaczej dzięki urządzeniom elektronicznym.

HR TO PRIORYTET

Zarządzanie zasobami ludzkimi musi stać się dziś priorytetem dla pracodawców. Muszą zapewnić pracownikom nieustanny rozwój i zdobywanie doświadczenia przydatnego później, nabywania nowych umiejętności i poszerzania kompetencji. To wszystko musi iść w parze z dostosowaniem atmosfery pracy do potrzeb dwóch różnych pokoleń pracowników i umiejętnym, stopniowym przygotowaniu Millenials do objęcia stanowisk kierowniczych, przy rozsądnie długiej retencji doświadczonych pracowników w firmie.

Dodaj komentarz