Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Propozycja płacy minimalnej wyższa niż zakładano

Propozycja płacy minimalnej wyższa niż zakładano

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 ma według Ministerstwa Pracy wynieść 1750 złotych. To wyższa płaca niż ustawowe 1731 złotych, które wcześniej zakładano. Niezależnie od wyników porozumienia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, minimalne wynagrodzenie nie będzie niższe niż ustawowa kwota.

Komitet Rady Ministrów może zaproponować wyższą płacę, jednak do tej pory ograniczał się obowiązkowej kwoty ustalonej przez mechanizmy makroekonomiczne ujęte w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na prognozy dotyczące systemu wynagrodzeń ustalanego przez rząd ma wpływa przede wszystkim tempo wzrostu gospodarczego oraz szacowana wysokość inflacji. Zbyt dynamiczna podwyżka płac niekoniecznie może przyczynić się do poprawy sytuacji pracowników. Jeśli zostanie ona źle dobrana do koniunktury, firmy mogą nie być w stanie generować wystarczających dochodów. Tym samym przedsiębiorcy zostaną zmuszeni do optymalizacji kosztów, a w związku z tym ograniczania zatrudnienia.

W tym roku wysokość płacy minimalnej wynosi 1680 złotych. Proponowana podwyżka tzw. najniższej krajowej i tak jest niższa od wzrostu wynagrodzenia, na przełomie 2013 i 2014 roku, kiedy minimalne wynagrodzenie zwiększono o 80 zł.

Dodaj komentarz