Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Zmiany, które mogą nas czekać w 2021 roku

Zmiany, które mogą nas czekać w 2021 roku

Rok 2021 zaczęliśmy z optymizmem, licząc na to, że pandemia w niedługim czasie stanie się wspomnieniem, a firmy odzyskają dawną kondycję. Czy mamy jednak pewność, jaki rok nas czeka? Wydarzenia ostatnich 12 miesięcy nauczyły nas, że sytuacja na świecie może ulec zmianie z dnia na dzień. W życiu i w biznesie nie da się bowiem przewidzieć wszystkiego. Warto jednak być przygotowanym na ewentualne zmiany, które mogą nas czekać w 2021 roku. Umiejętność dostosowania się do nowych warunków będzie czynnikiem decydującym o sukcesie firmy. 

Płaca minimalna

Temat wysokości płacy minimalnej budzi zwykle skrajne emocje. Zwolennicy tego pomysłu widzą w płacy minimalnej szansę na zmniejszenie wyzysku pracowniczego i zachętę do podjęcia pracy przez osoby bierne zawodowo. Płaca minimalna ma też zmniejszać fluktuację kadr. Przeciwnicy dostrzegają jednak drugą stronę medalu. Upatrują w płacy minimalnej przyczyny wzrostu bezrobocia. Niektórzy pracodawcy nie są bowiem w stanie ponieść takich kosztów utrzymania pracownika. To powoduje zatrudnianie pracowników nie na podstawie umów o pracę, ale umów cywilnoprawnych, kontraktów, czy po prostu w tzw. szarej strefie. 

Spór między osobami zajmującymi sprzeczne stanowiska trwa. W obecnej sytuacji wysokość pensji jest obligatoryjnym punktem dyskutowanym m.in. na zebraniach pracowniczych. 

Zmiany w 2021 roku

Wysokość płacy minimalnej wciąż rośnie mimo upływu 20 lat od momentu jej wprowadzenia. Rok 2019 r był rokiem, w którym nastąpił największy wzrost. W 2021 roku minimalne wynagrodzenie ma wynieść 2800 PLN brutto, czyli o 200 PLN więcej niż w roku poprzednim.Wydaje się, że nie jest to kwota stanowiąca duże obciążenie dla pracodawców. Należy jednak pamiętać, że w obliczu kryzysu i przedłużającego się lockdownu wiele firm może nie dysponować wystarczającą ilością środków na wdrożenie tych zmian. W efekcie organizacje mogą zdecydować się na ograniczenie rekrutacji pracowników, czy wręcz cięcia etatów lub zwolnienia. 

Plany podwyżek

Oprócz płacy minimalnej warto mieć na uwadze także średnią krajową. Jest to wskaźnik, który w 2020 roku osiągnął wartość 5458 PLN brutto. Dla porównania w 2015 roku wynosił 4110 PLN brutto. Wpływ na wysokość średniej krajowej ma nie tylko płaca minimalna, ale również podwyżki. W 2020 roku na skutek pandemii plany dotyczące podwyżek uległy zmianom. Wiele firm zdecydowało się na czasowe zamrożenie podwyżek pensji, a w branżach takich jak turystyka czy gastronomia zupełnie z nich zrezygnowano. Jak wyglądają prognozy na 2021 rok? 

O planach dotyczących podwyżek w 2021 roku możemy dowiedzieć się z październikowej edycji Raportu Płacowego manaHR sporządzonego na podstawie badania z udziałem 771 firm. Z zebranych danych wynika, że średnia podwyżka w 2021 roku wyniesie 4,6%. Jest to dość zaskakujący procent, jeśli weźmiemy pod uwagę aktualną sytuację na rynku. Wzrostu wynagrodzeń możemy spodziewać się już na początku roku. W wielu firmach jest to właśnie czas podsumowań i nagradzania pracowników. Możliwe jednak, że ze względu na aktualną sytuację gospodarczą, znaczna część przedsiębiorstw wstrzyma się z przyznawaniem podwyżek w pierwszym kwartale roku.  

Pod znakiem niepewności

Początek roku 2021 upłynie pod znakiem niepewności. Zniesienie obostrzeń i powrót do normalności wciąż stoją pod znakiem zapytania. Przedsiębiorcy powinni być więc przygotowani na każdą ewentualność, aby w razie kryzysu móc wdrożyć odpowiednie działania. 

Dodaj komentarz