Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Kraków najlepszy dla biznesu

Kraków to najlepsze miasto w Polsce pod względem usług dla biznesu. Stolica małopolski generuje jedną czwartą miejsc pracy w sektorze outsourcingu w skali całego kraju. To w tym mieście otwiera się najwięcej oddziałów firm z zagranicznym kapitałem.
Rozwija się branża usług dla biznesu.

Według raportu ABSL – największej organizacji w Europie Środkowo-Wschodniej, zrzeszającej inwestorów branży usług dla biznesu – centra usług z zagranicznym kapitałem zatrudniają w Krakowie 30,6 tys. osób. W tym mieście funkcjonuje 85 oddziałów zagranicznych firm outsourcingowych. W całej Polsce w branży usług dla biznesu pracuje 128 tys. osób. Ten sektor działalności gospodarczej w ciągu minionego dwu i półrocza zwiększył się o 50 procent – to pokazuje skalę rozwoju branży.

Kraków – najlepszy w skali kraju.

Tylko w Krakowie i tylko w ostatnim roku powstało 14 nowych firm outsourcingowych z zagranicznym kapitałem, jak podaje PAP na podstawie raportu ABSL. Oznacza to ponad 5 tysięcy więcej miejsc pracy w stosunku do poprzedniego roku. W związku z tym Kraków odnotowuje najwyższe wskaźniki zatrudnienia w skali kraju. Wraz z powstawaniem nowych miejsc pracy zmieniają się także same oferty. W większym stopniu potrzebni są wykwalifikowani pracownicy i eksperci w wąskich dziedzinach, mogący pochwalić się dużym doświadczeniem.

Dobry klimat dla biznesu.

Największym atutem miasta według przedsiębiorców jest dostęp do bogatych zasobów personalnych, absolwentów uczelni wyższych i wykwalifikowanych specjalistów. Oprócz tego stolica małopolski oferuje rozbudowaną sieć biurową oraz infrastrukturę komunikacyjną. Dlatego największe firmy, świadczące wsparcie procesów biznesowych przenoszą tu swoje oddziały.

Giganci w Krakowie.

Do tej pory w Krakowie działają zagraniczne korporacje takie jak: m.in. Brown Brothers Harriman, Capgemini, Cisco, Euroclear, HSBC, IBM, Luxoft, Rolls-Royce, Shell i State Street. Od niedawna funkcjonują już centra biznesowe firm, m.in. GE Healthcare, Lundbeck, RWE oraz Samsung.

Dodaj komentarz