Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Co jest lepsze: pracownik tymczasowy czy outsourcing?

Co jest lepsze: pracownik tymczasowy czy outsourcing?

Wobec pogłębiającego się zjawiska rynku pracownika, pracodawcy coraz częściej muszą korzystać z innych form współpracy niż tradycyjne zatrudnienie na umowę o pracę. Często pojawiającą się alternatywą jest przyjęcie pracownika tymczasowego albo korzystanie z usług outsourcingowych. Czym te metody różnią się od siebie i która jest lepsza?

Łańcuch o trzech ogniwach

Zatrudnienie pracownika tymczasowego odbywa się przy udziale trzech podmiotów: pracodawcy-klienta, agencji pracy tymczasowej oraz pracownika. Agencja rekrutuje osoby chcące podjąć pracę w pewnym określonym wymiarze czasu (maksymalnie do 18 miesięcy – bo tyle trwać może nieprzerwana umowa o pracę tymczasową), a następnie prezentuje kandydatury swojemu klientowi. Jeśli dana firma potrzebuje kogoś na konkretne stanowisko, kandydat jest zatrudniany – na tak długo, jak będzie istniało zapotrzebowanie na jego pracę. Kwestie urlopów, zwolnień i szkolenia pracownika, w tym modelu współpracy leżą wyłącznie po stronie pracodawcy. Taką formę zatrudnienia często wybierają np. studenci poszukujący prostych prac i elastycznych warunków (np. możliwość pracy na pół etatu itd.).

Między firmą a firmą

Jeśli chodzi o outsourcing, to ta forma najczęściej dedykowana jest do firm chcących “oddelegować” pewne stałe procesy lub tymczasowe projekty – księgowość, programowanie, rekrutację pracowników itd. W przypadku takiej formy współpracy, pojawiają się tylko dwa podmioty: firma-klient i firma-usługodawca. Wzajemna relacja między firmami polega na tym, że klient zamawia pewną usługę, a druga firma ją realizuje – wykorzystując własnych pracowników. Metoda outsourcingu coraz bardziej zyskuje na popularności, o czym świadczy gwałtowny rozwój branży SSC/BPO/IT, czyli inaczej centrów usług wspólnych.

Co wybrać?

Która ze wspomnianych metod jest lepsza? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie. Każdy przedsiębiorca powinien jednak wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku outsourcingu, nie ponosi on odpowiedzialności za pracownika – wszystkie szczegóły współpracy leżą bowiem po stronie usługodawcy. To on zatrudnia więc księgowych czy programistów, którzy pracują po prostu nad różnymi projektami dla różnych klientów. Przedsiębiorca zamawiający daną usługę, bez względu na to, czy jest ona stała, czy jednorazowa, nie ponosi więc kosztów zatrudnienia pracownika, nie podpisuje umowy o pracę lub cywilnoprawnej itd. Outsourcing najlepiej sprawdza się jednak w przypadku zupełnie innych branż niż te, w których można skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. Zlecanie pewnych procesów “na zewnątrz” przydatne jest szczególnie w takich przypadkach, kiedy pracodawca nie chce zatrudniać samodzielnego pracownika ds. marketingu, finansów, IT, rekrutacji itd. Dobrze dobrana firma zewnętrzna zapewni mu te usługi na najwyższym poziomie, gdyż sama zatrudnia przeszkolonych i doświadczonych pracowników z wybranych obszarów. Na co warto ostatecznie się zdecydować? Taką decyzję każdy przedsiębiorca musi podjąć już samodzielnie.

Dodaj komentarz