Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Rozwój zawodowy nie dla wszystkich

Przeprowadzone na grupie 1000 Polaków przez instytut badawczy Millward Brown badania dowodzą, że nasze społeczeństwo przynajmniej w połowie składa się z osób leniwych, nieambitnych i niechętnych do zmian. Aż 49 % badanych ma sobie za nic rozwój zawodowy i nie zamierza poszerzać zakresu swoich kompetencji! Ponad 40 % deklaruje gotowość do podjęcia szkoleń i kursów dodatkowych związanych z wykonywanym zawodem. Zaś co dziesiąty Polak planuje kompletne przekwalifikowanie.

KOBIETY STAĆ NA WIĘCEJ

Wyniki przeprowadzonego sondażu świadczą na korzyść pań, które, jak się okazało, wykazują się większą ambicją i chęcią rozwoju niż panowie. Rozszerzyć swoje kompetencje chce zaledwie 35 % mężczyzn, a kobiet aż 41 %. Całkowite przekwalifikowanie jest w planach tylko 8 % panów i 13 % pań. To potwierdza tezę, że kobiety bardziej dbają o swoje wykształcenie. Na korzyść płci pięknej przemawia także fakt, że w Europie wśród osób o wyższym wykształceniu przeważają kobiety, co, niestety, nie przekłada się na ich zarobki, gdyż średnio zarabiają o 20 % mniej niż mężczyźni. Właśnie ta jawna niesprawiedliwość może być źródłem tak silnej kobiecej motywacji do podejmowania nowych wyzwań i poszerzania swojej wiedzy.

KTO MA, CHCE WIĘCEJ

Na stosunek do rozwoju osobistego wpływa też wykształcenie badanych. Wyniki sondażu jasno wykazują, że wiedza i ambicja są u Polaków wielkościami wprost proporcjonalnymi i współzależnymi. Aż 59 % osób planujących rozwój osobisty stanowią absolwenci uczelni wyższych, zaś Polacy z wykształceniem zaledwie podstawowym – 16 %, a zawodowym – 22 %. Przekwalifikowanie nie jest jednak zdecydowanie pożądane ani przez osoby z wykształceniem wyższym, ani podstawowym.

KTO NIE MA, CHCE MIEĆ

Kolejna zależność prezentowana przez wyniki badania to im mniejsze zarobki, tym większa chęć zmiany. Co piąta osoba zarabiająca poniżej tysiąca złotych deklaruje gotowość do przekwalifikowania. Zaś prawie 50 % badanych zarabiających ponad dwa tysiące ma ochotę poszerzyć swoje kompetencje w zakresie wykonywanego zawodu.

Obecny rynek pracy wymaga od nas ciągłego rozwoju, nabywania nowych umiejętności, zdobywania dodatkowej wiedzy. Choć często pracodawcy nie inwestują w pracowników i nie dbają o ich rozwój, zatrudnieni nie powinni spoczywać na laurach. Inwestycja w siebie to najlepsza inwestycja. Bo z czego zysk jest bardziej pewny?

Dodaj komentarz