Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


rozwój zawodowy

Pracownik przy tablicy

Pracownik przy tablicy

System oceny pracowniczej jest narzędziem potrzebnym w każdym przedsiębiorstwie. Ocena pracowników polega na zdefiniowaniu stopnia ich rozwoju, kompetencji oraz przydatności do konkretnej pracy. Metoda ta jest wartościowaniem postaw pracownika, cech osobowych, zachowania oraz poziomu zadań zleconych do wykonania. Gromadzenie wszystkich…