Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Podkarpackie inwestuje w rozwój zawodowy

Podkarpackie inwestuje w rozwój zawodowy

Rzeszów zasili szkolenie zawodowe w województwie podkarpackim kwotą 40 mln zł. Szkoły mają dostosować programy kształcenia do potrzeb rynku pracy i wzbogacić ofertę edukacyjną. Wszystko po to, by zwiększyć zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników fizycznych jest w Polsce ogromne, ale absolwenci szkół zawodowych i techników nie są wystarczająco dobrze przygotowani do wymagań rynku pracy. Najczęściej muszą oni odbyć dodatkowe szkolenie zawodowe, a jeśli nie mogą na nie liczyć u pracodawcy, to pozostają na bezrobociu.

Rzeszów zamierza zadbać o kształcenie zawodowe w swoim regionie. W związku z tym Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczy na poprawę jakości kształcenia zawodowego 40 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020. Pieniądze mają pomóc szkołom zawodowym poprawić jakość programu kształcenia zawodowego oraz dostosować go do potrzeb rynku pracy. Środki z WUP mają również zachęcić placówki do wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i uczelniami wyższymi.

Program wsparcia edukacji zawodowej jest kontynuacją poprzedniej perspektywy unijnych dotacji. Wówczas w programie „Podkarpacie stawia na zawodowców” zainwestowano ok. 90 mln zł, wsparciem objęto 85 proc. placówek kształcenia zawodowego. W sumie utworzono ponad 30 nowych kierunków i otwarto 380 pracowni praktycznej nauki zawodu. Uczniowie zawodówek odbyli także liczne praktyki i staże – w podkarpackich firmach do zawodu przygotowywało się 14 tys. młodych ludzi.

Spotkanie informacyjne, podczas którego będzie można dowiedzieć się szczegółów na temat zasad konkursu odbędzie się 26 listopada w podkarpackim urzędzie marszałkowskim. Natomiast wnioski o dofinansowanie będzie można składać między 14 grudnia i 5 stycznia 2016 r.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Podkarpacie ma w sumie otrzymać 2,1 mld euro na rozwój.

Dodaj komentarz