Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Przywództwo w XXI wieku

Przywództwo w XXI wieku

W ciągle zmieniających się warunkach na rynku pracy, w obliczu zmian gospodarczych oraz postępującej globalizacji, a także zróżnicowaniu pokoleniowym wśród aktywnie poszukujących pracy i już zatrudnionych bycie dobrym liderem jest na wagę złota. Od menadżerów wymaga się wiele, a już teraz stoją przed nimi kolejne wyzwania.

Przywództwo jest jednym z ważniejszych czynników, które wpływają na efektywne zarządzanie zespołem. Obecnie zmienił się charakter rynku pracy i jego uczestnicy. Po kryzysie gospodarczym stosunek pracownika do pracodawcy uległ zredefiniowaniu. Aktywni zawodowo stali się przedstawiciele pokolenia Y albo tzw. Millennialsi. To oni dyktują teraz jak ma wyglądać relacja przełożony – podwładny. Wciąż jednak na rynku są obecni przedstawiciele starszych pokoleń, którzy zupełnie inaczej rozumieją życie zawodowe i mają inne potrzeby oraz wymagania względem miejsca pracy. Na wszystkie te różnorodne cele muszą znaleźć odpowiednie rozwiązania dobrzy przywódcy, którzy będą wstanie znaleźć narzędzia do zarządzania zróżnicowanym zespołem.

Oprócz tego od liderów będzie się wymagało odpowiedzi na wciąż rozwijające się nowe technologie. Menadżer będzie musiał zadbać o charakter środowiska pracy, zorientowany na innowacje. W XXI wieku liderzy muszą lepiej rozumieć globalne procesy, którym podlegają gospodarki na całym świecie. Będzie to wymagało od nich bycia na bieżąco z nowinkami rynkowymi z całego świata.

Przywództwo wymaga w dzisiejszych czasach bycia elastycznym, gotowym na dynamiczne zmiany oraz różne oczekiwania pracowników, z którymi zawsze trzeba się liczyć. Kierowanie zespołem nie należy współcześnie do najprostszych, a wszelkie niewłaściwe zachowania natychmiast weryfikuje rynek.
Źródło: Raport „Trendy HR 2014 – jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku”.

Dodaj komentarz