Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Dlaczego trudno zarządzać pokoleniem Y?

Dlaczego trudno zarządzać pokoleniem Y?

Pokoleniem Y, czyli potocznie Igrekami, nazywa się osoby urodzone w latach 1982 – 1999. Niektóre z nich dopiero wchodzą na rynek pracy, podczas gdy inne funkcjonują w nim już od jakiegoś czasu. Łączy ich jednak fakt, że są młodzi, a ich system wartości i sposób postrzegania świata znacząco różni się od systemu pokolenia X – czyli nieco starszego.

Osoby z pokolenia X pełnią często funkcje przywódcze w stosunku do Igreków. Światopoglądowa przepaść między nimi sprawia jednak, że czasami trudno jest im się porozumieć. Jak menedżer może więc efektywnie zarządzać pracownikami z pokolenia Y?

Pokolenie Y mało efektywne

Według badań, jedynie 23 procent Igreków ma pozytywny stosunek do swojej pracy. 40 procent wykazuje dodatkowy wysiłek, aby uczynić ją satysfakcjonującą, a 16 procent samodzielnie poszukuje ambitnych zadań. Mimo że dane procentowe wcale nie wyglądają tak źle, pracodawcy twierdzą, iż w rzeczywistości sprawy mają się nieco inaczej. Młodzi pracownicy wykazują ponoć niski poziom motywacji, a co za tym idzie – małą efektywność. Co najgorsze, nie biorą sobie do serca menedżerskich rad i zaleceń. Innymi słowy, techniki wywierania wpływu menedżerskiego po prostu na nich nie działają. Dlaczego tak jest?

Znaleźć nić porozumienia

Badacze rynku pracy zgodnie twierdzą, że międzypokoleniowe nieporozumienia wynikają z różnic w hierarchii wartości. Dla Igreków bowiem najważniejsze są charyzmatyczne autorytety, podczas gdy Iksowie największe znaczenie przypisują hierarchii stanowisk w organizacji. Inaczej mówiąc, osoby starsze skłonne są respektować przełożonych ze względu na pełnioną przez nich funkcję, natomiast młodszym to nie wystarcza. Igrek musi zobaczyć w przywódcy autorytet, zarażający go energią do pracy.

Pokolenie X używa więc często motywatorów, które są dla Igreków niezrozumiałe. Młode osoby nie chcą być traktowane jak słaby uczeń w szkole – wolą porozumiewać się na zasadzie zrozumienia, empatii i indywidualistycznego podejścia. Menedżer, który chce podjąć wyzwanie, musi więc nauczyć się, jak trafić do kogoś takiego. Wielu młodych pracowników to osoby ambitne, włożenie więc wysiłku w odpowiednie zarządzanie nimi, powinno szybko przynieść dobre rezultaty.

One comment

Dodaj komentarz