Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak motywować generację Y

Jak motywować generację Y

Firma, która chce skutecznie motywować swoich pracowników do efektywniejszej pracy, musi wziąć pod uwagę fakt, że będzie pracować z ludźmi w różnym wieku. Priorytety życiowe, preferencje względem pracy czy technologii znacząco różnią się pomiędzy młodymi a starszymi pokoleniami. Pracując jako menedżer HR, trzeba mieć duże pokłady cierpliwości i dać sobie trochę czasu, aby lepiej zrozumieć dane pokolenie i odkryć klucz do zarządzania nim. Każde pokolenie ma przecież swoje określone wartości, charakterystyczne zachowania i inne systemy wartości.

Pracownicy urodzeni po roku 1986 – powszechnie określani jako pokolenie Y lub Milenium, często także opisywani są jako indywidualiści. Najnowszej dane wskazują, że do 2020 roku będą oni stanowić połowę siły roboczej.

Generacja Y zakłada, że praca jest jednym z wielu źródeł spełnienia, a szczęście tkwi w harmonii i równowadze pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Oczekują także, że pracodawcy to zrozumieją; pokolenie Y nie chce pracować po godzinach, 8 godzin w pracy i wychodzą do domu. Również w przypadku jakoś nagłych problemów w rodzinie, chcą móc swobodnie wychodzić z pracy, załatwić co muszą, a zadaną pracę wykonają w późniejszym terminie.

Menedżerowie zatrudniający osoby z pokolenia Y muszą pamiętać, że wynagrodzenie nie jest dla nich najważniejsze – nie jest to jedyny motywator do pracy, ale cenią sobie to czy firma odzwierciedla ich wartości. Chcą czuć, że ich praca jest ważna i że w jakiś sposób przyczyniają się do rozwoju biznesu. Generacja Y nastawiona jest na rozwój i zdobywanie kolejnych awansów. Menedżerowie powinni więc umieć określić na jakim etapie jest dany pracownik i co powinien zrobić, aby dostać się na kolejny szczebel kariery i jak długo to potrwa. Co więcej firmy powinny także oferować im perspektywę ciągłego uczenia się i wsparcia finansowego w kwestii ich edukacji. Generacja Y docenia możliwość udziału w szkoleniach, które zachęcają do rozwoju w dziedzinach takich jak skuteczna komunikacja, zarządzanie czasem i pracą zespołową, szkolenia językowe. Również zabawy i szkolenia integracyjne mogą pomóc w zaangażowaniu pracowników zpokolenia Y i zwiększyć ich wydajność oraz przyczynić się do rozwoju całej organizacji.

 

One comment

Dodaj komentarz