Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jakie są nowoczesne formy rozwoju pracowników?

Nasi pracownicy to szczególny kapitał firmy, który wymaga wielu inwestycji – kosztownych, jednak bardzo opłacalnych. Stawiając na rozwój kadr, rozwijamy swoje przedsiębiorstwo. Kwestia ta zyskuje na coraz większym znaczeniu, menedżerowie zauważają, że potencjał pracowników, ich zdolność do tworzenia i wdrażania innowacyjnych projektów może stać się źródłem przewagi nad konkurencją. Co więcej, rozwój zawodowy pracownika pozwala mu na zwiększenie jego szans na rynku pracy.


Formy i metody szkolenia pracowników powinny być ściśle dostosowane do potrzeb konkretnej grupy oraz obowiązków każdego pracownika. Najpopularniejszą formą podnoszenia kwalifikacji pracownika są szkolenia, które obejmują realizowane w organizacji procesy uczenia, ukierunkowane na podniesienie posiadanych kwalifikacji, uzupełnienie ich o nowe elementy wiedzy, umiejętności, cech osobowych czy zachowań. Coraz więcej specjalistów, którzy zajmują się rozwojem firm i ich pracowników, zauważa konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji, także poprzez samokształcenie. Do grona najbardziej pożądanych kompetencji należą:

  • praca zespołowa,

  • przywództwo,

  • zdolności komunikacyjne,

  • skupienie się na kliencie,

  • elastyczność,

  • stymulowanie rozwoju innych.

Pracodawcy takie szkolenia mogą traktować jako część systemu motywacyjnego w firmie; tymczasem pracownicy uznają takie szkolenia jako nagrodę oraz szansę na rozwój. Wśród najpopularniejszych form nowoczesnych metod doskonalenia pracowników znajdują się: coaching, mentoring oraz counselling.

 

Dodaj komentarz