Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


<strong>Coaching w firmie</strong>

Coaching w firmie

Coaching to proces, w którym coach pomaga klientowi osiągnąć określone cele. Robi przez wyzwolenie jego potencjału i przyspieszenie procesu uczenia się. Coach to specjalista w dziedzinie rozwoju osobistego i zawodowego. Proces ten odbywa się w atmosferze pełnego zaufania i otwartości, co pozwala klientowi na szczerą rozmowę o swoich celach, ambicjach i wyzwaniach. Podstawowym narzędziem coacha jest aktywne słuchanie oraz stawianie odpowiednich pytań.

Coaching – możliwości

Coaching może być stosowany w firmach na wiele różnych sposobów. Wykorzystuje się go do rozwoju pracowników, np. przez odkrywanie zdolności kierowniczych, zarządzania zespołami, poprawy komunikacji w zespole. Z powodzeniem stosowany jest też, by zaplanować rozwój kariery. Sprawdza się też jako kolejny etap po Development Center. Często coachingu używa się do pracy z osobami, które mają duży potencjał, ale potrzebują wsparcia w celu osiągnięcia swoich celów zawodowych. Przed rozpoczęciem procesu warto wspólnie sprawdzić model kompetencyjny obowiązujący na danym stanowisku i dopasować nasze działanie pod niego. Wśród korzyści płynących z wykorzystania coaching w firmie należy wymienić między innymi: zwiększenie skuteczności działań, poprawa relacji międzyludzkich, umiejętności przywódczych i komunikacyjnych, motywacja pracowników oraz zwiększenie poczucia kontroli nad swoim życiem zawodowym.

Co ciekawe – podejście wyciągnięte z coachingu, można też przenieść na rekrutację pracowników. Rekruter, który chce wykorzystać go tym procesie, powinien mieć przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, słuchania, empatię oraz wysoką inteligencję emocjonalną.

Gdzie szukać coacha? Na rynku dostępnych jest wielu indywidualnych konsultantów. Jeśli jednak chcemy mieć pewność co do ich kompetencji, to dobrym wyborem będzie agencja doradztwa personalnego. Najczęściej mają one bowiem obowiązującą współpracę ze sprawdzonymi w tym obszarze osobami. Pomogą nam też w zaplanowaniu całego procesu i wybraniu pracowników, którzy będą w nim brać udział.

Dodaj komentarz