Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


<strong>Czym jest coaching? Odkrywamy tajniki tej formy wsparcia zawodowego</strong>

Czym jest coaching? Odkrywamy tajniki tej formy wsparcia zawodowego

W obecnych czasach ciągłe doskonalenie się jest kluczem do sukcesu. Coraz to więcej osób korzysta więc z usług coachingu. Ale czym dokładnie jest coaching i jak może pomóc w rozwoju kariery zawodowej?

Coaching to forma wsparcia zawodowego, w której coach (trener) pomaga klientowi (coachee) w osiągnięciu określonych celów zawodowych lub osobistych. Głównym celem coachingu jest pomoc klientowi w identyfikacji i wykorzystaniu jego pełnego potencjału. Robi to poprzez zadawanie pytań, słuchanie i udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

Jak przebiega proces coachingu?

Proces coachingu zazwyczaj rozpoczyna się od określenia celów, jakie klient chce osiągnąć. Następnie coach i klient wspólnie opracowują plan działania. Zawiera on kroki niezbędne do realizacji tych celów. Podczas sesji coach pomaga klientowi w identyfikacji przeszkód oraz opracowuje strategie ich przezwyciężenia. Coaching odbywa się najczęściej w formie spotkań indywidualnych, ale może również odbywać się w grupach.

Korzyści z coachingu

Coaching pomaga klientom w rozwijaniu umiejętności, zarządzaniu stresem, podnoszeniu efektywności pracy i budowaniu pewności siebie. Może też pomóc w budowaniu lepszych relacji z innymi ludźmi. Te cechy są bardzo pożądane na obecnym rynku pracy. Skorzystanie z coachingu może więc pomóc nam w procesie jakim jest rekrutacja pracowników. Dodatkowo dzięki sesjom coachingowym klienci zyskują większą świadomość swoich mocnych stron, słabości i celów życiowych. To pomaga im podejmować bardziej świadome decyzje. Coaching pomaga też klientom określić, czego naprawdę chcą w życiu zawodowym i osobistym. Wielu ekspertów działających w takich firmach jak agencja rekrutacyjna podkreśla, że coraz więcej osób ma z tym problem. Warto więc poświęcić trochę czasu, by zdefiniować swoje cele.

Coaching to zdecydowanie wartościowa forma wsparcia zawodowego. Pomaga klientom w osiągnięciu ich celów i pełnego potencjału. Dzięki sesjom coachingowym klienci zyskują nie tylko nowe umiejętności, ale także większą samoświadomość i motywację. Mogą też wyklarować kierunek, w którym chcą podążać w swojej karierze zawodowej.

Dodaj komentarz