Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Dlaczego rozwój pracowników jest tak ważny

Dlaczego rozwój pracowników jest tak ważny

Jednym z najistotniejszych aspektów zarządzania, a jednocześnie najbardziej zaniedbywanym jest planowanie rozwoju personelu. Działania, które mają pomóc w kształtowaniu przyszłej kariery pracowników są przez kadrę zarządzającą z różnych powodów ignorowane lub traktowane jako biurokratyczna formalność. Tymczasem firmy płacą za to wysoką cenę jaką jest utrata młodych talentów, a co za tym idzie ponoszą też koszty związane z ciągłą rekrutacją nowych pracowników.

Harvard Business Review przeprowadził niedawno badania oparte na analizie międzynarodowych baz danych, które jasno i dobitnie pokazują, że najzdolniejsci i najlepsi pracownicy nie otrzymują należytego wsparcia, jeśli chodzi o rozwój kariery, dlatego tak często zmieniają pracodawców.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że większość osób zarządzających przedsiębiorstwami wciąż uważa, że dla pracownika najważniejsze jest wynagrodzenie. Tymczasem badania dowodzą czegoś zupełnie innego. Im zdolniejszy pracownik, tym większą wagę przywiązuje do dalszego rozwoju, poszerzania kompetencji i nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. Dla takich osób wysokie zarobki są sprawą drugorzędną – stawiają przede wszystkim na szkolenia, a od pracodawcy oczekują doradztwa personalnego, coachingu i innych form rozwoju.

Dlaczego zatem planowanie rozwoju jest tak często ignorowane?

1) W firmach o niestabilnej sytuacji na rynku (a to dotyczy zdecydowanej większości przedsiębiorstw) menedżerowie skupiają się najczęściej na sprawach bieżących, dla nich liczy się przede wszystkim tu i teraz. Koncentracja na sprawach podstawowych, wykonywanie zadań z dnia na dzień powoduje mniejsze zainteresowanie działaniami długoterminowymi.

2) Tłumaczenie się menedżerów brakiem czasu. To „najgorsze” usprawiedliwienie ze wszystkich możliwych. Zawsze jest czas na ważne czynności! Jeśli wiesz, że planowanie rozwoju jest cennym działaniem, należy przyznać mu priorytet i wykroić na nie przynajmniej kilkanaście minut dziennie.

Dlaczego planowanie rozwoju ma sens biznesowy?

1) Pracownicy doceniają prawdziwe zainteresowanie szefów ich przyszłością. „Prawdziwe” oznacza, że planowanie rozwoju powinno być przez menedżera traktowane jak sprawa osobista, a nie jedno ze żmudnych czynności należących do działu HR. Tylko takie podejście buduje lojalność pracowników, a z kolei lojalność zwiększa wydajność. Lojalny zespół ludzi będzie bardziej zaangażowany w wykonywane zadania, co w oczywisty i mierzalny sposób przekłada się na zyski całej firmy.

2) Utalentowani pracownicy chcą awansować i oczekują od pracodawcy wsparcia w tym zakresie. Wysoko cenią szkolenia, mentoring i coaching. Chcą zdobywać nowe umiejętności. Chcą wiedzieć, że są cenni dla przedsiębiorstwa. Jeśli dana firma im tego nie zapewni, pójdą do konkurencji, która ich oczekiwania spełni.

Planowanie rozwoju nie musi być skomplikowane i kosztowne. Tak naprawdę to głównie kwestia dobrych menedżerów, którzy poświęcą czas na zrozumienie potrzeb swoich pracowników.
Należy pamiętać, że samo wynagrodzenie (nawet bardzo wysokie) nie zbuduje długoterminowej lojalności, a koszty związane z rozwojem pracowników są znacznie mniejsze niż cena, jaką przyjdzie zapłacić za utratę prawdziwego talentu.

One comment

Dodaj komentarz