Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Mniej podwyżek w drugiej połowie roku

Podczas planowania podwyżek dobrze jest uwzględnić trendy, jakie panują w danym momencie na rynku pracy. W drugiej połowie roku mniejsza ilość pracowników otrzyma wyższą pensję niż w przedziale od stycznia do czerwca – wynika z Raportu Płacowego AG Test HR.

Według ankiety Raportu Płacowego trzy czwarte badanych przedsiębiorców wykorzystało budżet na podwyżki w pierwszej połowie 2014 roku. Tylko w 25% firm zostaną przyznane dodatkowe świadczenia finansowe, jednak nie będą one niższe od tych sprzed lipca. Średnia wysokość podwyżek w drugiej połowie 2014 roku wyniesie 2,71%, przy poziomie inflacji równym 0,6%. Oznacza to, że pracując za wynagrodzenie minimalne, wynoszące obecnie 1680 zł, otrzymamy 45 zł podwyżki, ale za te same towary zapłacimy 10 zł więcej.

Raport Płacowy opracował optymistyczne prognozy na 2015 rok: analitycy przewidują większy zasięg podwyżek niż w roku bieżącym. Wzrost płac najbardziej dosięgnie pracowników umysłowych, a w mniejszym stopniu fizycznych. Jednak w przypadku robotników odsetek osób już otrzymujących wyższe płace utrzymuje się na poziomie ok. 80 %. W związku z tym słaby wzrost zasięgu podwyżek nie będzie tak odczuwalny w tych branżach.

Jeśli chodzi o średnią wysokość planowanych podwyżek, to będzie ona niska, ale zrównoważona. Jak podaje raport wynagrodzeń w 2015 roku wysokość podwyżki pracownika fizycznego w stosunku do członka zarządu będzie siedmiokrotnie niższa. Ten pierwszy przy średnim miesięcznym tegorocznym wynagrodzeniu wynoszącym 2225 zł otrzyma w 2015 roku 75 zł więcej. Natomiast dla pracownika zarządu organizacji, który zarabia 21 066 zł podwyżka wyniesie 506 zł.

Źródło: Raport Płacowy Advisory Group Test Human Resources