Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


rozwój personelu

Dlaczego rozwój pracowników jest tak ważny

Dlaczego rozwój pracowników jest tak ważny

Jednym z najistotniejszych aspektów zarządzania, a jednocześnie najbardziej zaniedbywanym jest planowanie rozwoju personelu. Działania, które mają pomóc w kształtowaniu przyszłej kariery pracowników są przez kadrę zarządzającą z różnych powodów ignorowane lub traktowane jako biurokratyczna formalność. Tymczasem firmy płacą za to…
Jesteś tym, czym się relaksujesz

Jesteś tym, czym się relaksujesz

Każdemu pracodawcy zależy, by mieć silny, zmotywowany zespół pracowników, który będzie czerpał z pracy satysfakcję, co zagwarantuje wysoką efektywność jego działań. Człowiek zadowolony z tego, co robi, pracuje szybciej i wydajniej, co przynosi wymierne korzyści i jemu, i jego przedsiębiorstwu.…