Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Counselling – w jakich przypadkach warto stosować?

Counselling – w jakich przypadkach warto stosować?

Co zrobić, gdy nasz pracownik notorycznie się spóźnia i nie wykazuje zaangażowania? W takim przypadku można zastosować counselling. Jest to jedna z metod doskonalenia pracowników oparta na pomocy doradcy. Counsellor pomaga podwładnemu uświadomić sobie własne potrzeby, uczucia, sklasyfikować zachowania i potencjał. Doradca jest również pomocny przy poznawaniu natury trudności, wspiera w otwarciu się na zmiany, a także ich zastosowaniu na co dzień.

Złotą zasadą tej techniki jest to, że doradca nie może dawać pracownikowi gotowych rozwiązań, nie może go osądzać, przekonywać czy namawiać. Jego zadaniem jest udzielenie wsparcia psychicznego poprzez rozmowę. W ten sposób pracownik ma odnaleźć najlepszy sposób wyjścia z danej sytuacji, odzyskać równowagę psychiczną, zmotywować się, usunąć złe wzorce i nabyć nowe cele.

Counselling służy rozwiązywaniu problemów z jakimi boryka się pracownik. Jest to również świetny trening osobisty, którego zadaniem jest rozwój osobowościowy.

Metoda ta oparta jest o 7 kroków:

  • ocena czy pracownik jest cenny dla firmy,

  • dobór, osoby, która mogłaby pełnić funkcję counsellora,

  • uświadomienie pracownikowi z jakim problemem ma styczność,

  • faza treningu,

  • przeprowadzenie oceny postępów,

  • określenie, jakie są cele dalszej pomocy.

Dodaj komentarz