Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


DNA firmy, czyli kultura organizacyjna

DNA firmy, czyli kultura organizacyjna

U podstaw każdej większej firmy leży, wpisująca się w jej DNA, kultura organizacyjna. Jest to system norm społecznych, wartości i zasad, poglądów oraz przekonań, których wspólnym mianownikiem są pracownicy. Jeśli jest pozytywna i dobra, to pracownicy chętniej dołączą do przedsiębiorstwa i przyjmą obowiązujące w niej wartości. Przedkłada się to na produktywność i wzrost zysków oraz na łatwiejsze dotarcie do nowych kandydatów. 

Wspólne wartości pomagają przetrwać

W dobie kryzysu gospodarczego i pandemii wspólne wartości są tym, co pozwala przetrwać i dostosować się do trudnej rzeczywistości. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać lojalnych pracowników i tym samym ograniczyć wskaźnik fluktuacji kadr oraz “zacisnąć pasa” dla dobra całej firmy.

Aby wdrożyć kulturę organizacji, konieczna jest analiza strategicznych celów przedsiębiorstwa i zaangażowanie w ten proces zarządu. Jeśli działamy w mniejszej firmie, można w tym celu wykorzystać cały zespół. Czasem ludziom wydaje się, że firma nie posiada kultury organizacyjnej – nic bardziej mylnego. Jej powstawanie to naturalny proces i zazwyczaj jest to zjawisko pozytywne. Gorzej jednak, gdy system wartości wypracowany “sam z siebie” nie ma korelacji z planami i globalną strategią przedsiębiorstwa. Wtedy konieczna jest interwencja polegająca na wdrażaniu kultury od nowa, ale tym razem w sposób planowy i przemyślany.  

Bez interakcji nie ma kultury organizacji

Nie da się jednak stworzyć coś z niczego. Dlatego konieczne jest zbudowanie dobrych relacji pomiędzy pracownikami. Zła komunikacja na linii management – zespół, ale także pomiędzy samymi pracownikami niższego szczebla utrudnia, a wręcz uniemożliwia ten proces. Bez interakcji nie ma kultury organizacji! 

Przykład idzie z góry

Należy przy tym pamiętać, że przykład idzie z góry i to właśnie zarząd i kadra kierownicza powinni świecić przykładem i promować dobre zachowania. Również na etapie rekrutacji pracowników można działać w istotny dla dobra organizacji sposób. Poza kompetencjami twardymi powinno się zwracać uwagę na te miękkie, które powiedzą nam najwięcej o kandydacie. A przede wszystkim dowiodą, czy pasuje do naszej firmy. 

Nie ma się co oszukiwać – kultura organizacyjna ma wielki wpływ na prowadzenie firmy. Dobrze skonstruowana potrafi przynieść wiele korzyści i uczynić z naszego przedsiębiorstwa miejsce, w którym ludzie realizują się i budują pozytywne relacje z innymi. Idzie to w parze z wysokim morale, większą produktywnością i zaangażowaniem. A to, jak łatwo się domyśleć, idzie również w parze z większą wydajnością, produktywnością i zyskami.

Dodaj komentarz