Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


<strong>Jakie znaczenie ma kultura organizacyjna?</strong>

Jakie znaczenie ma kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych elementów definiujących każdą firmę. To istotny składnik, który kształtuje atmosferę w miejscu pracy, wartości, postawy i zachowania pracowników. Wpływa też na sposób podejmowania decyzji i osiąganie celów organizacji. Ma ogromne znaczenie w każdym aspekcie działania firmy – np. w procesach tj. rekrutacja pracowników i rekrutacja menedżerów.

Definicja kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna to zbiór wspólnych przekonań, wartości, norm i tradycji. Kształtują one sposób działania i podejmowania decyzji wewnątrz organizacji. Jest to swoisty „charakter” firmy, który różni ją od innych podmiotów na rynku. Może być ona jawna i widoczna dla wszystkich pracowników. Istnieją jednak też aspekty kultury ukryte. Wyłaniają się one w codziennych interakcjach między ludźmi.

Wpływ kultury organizacyjnej na pracowników

Kultura organizacyjna ma ogromny wpływ na pracowników i ich zachowanie w miejscu pracy. Po pierwsze, pozytywna i wspierająca może zwiększyć zaangażowanie ludzi. To przełoży się na wyższą wydajność i lojalność wobec firmy jednocześnie zmniejszając taki wskaźnik jak fluktuacja pracowników. Pracownicy czują się bardziej związani z organizacją, jeśli współdzielą jej wartości i cele. Po drugie, kultura organizacyjna może wpłynąć na satysfakcję i zadowolenie z pracy. Pracownicy, którzy czują się akceptowani i cenieni w miejscu pracy, są bardziej zmotywowani do osiągania sukcesów. Dobrymi narzędziami by sprawdzić, jakie oddziaływanie ma nasza kulturą na ludzi są audyt personalny oraz badanie satysfakcji pracowników.

Kultura organizacyjna a sukces firmy

Kultura organizacyjna ma również bezpośredni wpływ na sukces firmy. Jeśli jest pozytywna, to wówczas przyciąga i zatrzymuje najlepsze talenty na rynku pracy. Oczywiście znacząco pomaga to w procesie rekrutacji pracowników. Dodatkowo ludzie, którzy są zgodni z wartościami organizacji, mają większą motywację do długofalowego zaangażowania w jej rozwój. Posiadanie w swojej firmie ludzi kierujących się tą samą kulturą wzmacnia pomiędzy nimi relacje. Kiedy są one dobre i wspierające, taka atmosfera sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i pomysłów. To z kolei może mieć ogromne znaczenie w osiągnięciu przez firmę sukcesu na rynku.

Dodaj komentarz