Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


5 filarów sprawnego zarządzania poprzez cele

5 filarów sprawnego zarządzania poprzez cele

Jak sprawić, by pracownicy bardziej zaangażowali się w wykonywane obowiązki, a do tego wykonywali je sprawnie? Zastosować technikę zarządzania, która została stworzona właśnie z myślą o zwiększaniu wydajności pracy i lepszej ocenie jej efektów.

Zarządzanie przez cele, bo o tym modelu mowa, doczekało się wielu różnych odmian i pewnych zniekształceń głównej idei, która przyświeca tej technice zarządzania. Powróćmy do źródeł i sprawdźmy, jak wyglądają filary skutecznego zarządzania przez cele.

MBO ma ponad 60 lat

Pomysłodawcą tej techniki był wybitny ekspert od zarządzania Peter Drucker, zmarły w 2005 roku. W swojej pracy pt.: The Practice of Management opisał model Management by Objective (MBO), czyli zarządzanie przez cele. Drucker stworzył i spopularyzował technikę zarządzania w 1954 roku, ale do dziś jest ona chętnie wykorzystywana przez przedsiębiorców i managerów na całym świecie. Co stanowi o jej popularności? Przede wszystkim dlatego, że w pierwotnej wersji była to technika, której głównym celem była motywacja pracowników. Tak więc w tej metodzie sprawowanie kontroli, czy kierowanie pracą spełnia rolę drugorzędną. Misję wprowadzenia MBO charakteryzują słowa samego Druckera:

Dajcie ludziom swobodę działania, a zaskoczą was swoją pomysłowością.

Oprócz tego z praktycznego punktu widzenia zarządzanie przez cele pozwala sprecyzować zadania każdego pracownika, zintegrować je z celami strategicznymi przedsiębiorstwa, a w dalszej perspektywie ułatwia ocenę efektów i sposób wynagradzania.

Podstawy zarządzania przez cele

Jak to wszystko jest możliwe do spełnienia? Według idei Druckera można wyróżnić 5 podstawowych kroków do wdrożenia procesu zarządzania przez cele.

 1. Cele organizacji
  W pierwszej kolejności należy ustalić cele strategiczne organizacji. Manager powinien sprawdzić, czego oczekuje zarząd w perspektywie długoterminowej oraz co należy wykonać w bieżącym planie. W ten sposób pracownik będzie wypełniał te założenia w codziennej pracy.
 2. Cele pracownika
  Dzięki takiej wiedzy łatwiej ustalić cele pracownika, które powinien on osiągnąć. Ustalanie celów powinno odbywać się w obecności samego zainteresowanego i być z nim uzgodnione na zasadzie równorzędności i partycypacji. Cele nie mogą być odgórnie narzucone przez managera, gdyż to przeczy idei MBO.
 3. Monitorowanie
  Cele powinny mieć ograniczony czas realizacji. Warto podzielić pracę na okresy, które będą po kolei rozliczane. Usprawnia to wykonywanie zadań przez pracownika, który dokładnie wie, co i kiedy należy zrobić. Proces monitorowania powinien odbywać się wspólnie przez managera i podwładnego. Pozwoli to na szybkie reagowanie na opóźnienia etc.
 4. Ewaluacja
  Ocena pracownika powinna odbywać się po kilku okresach, by ewaluacja uwzględniała szerszą perspektywę. Podczas okresowej oceny pracownika sprawdza się, które cele udało się osiągnąć, a których nie i dlaczego tak się stało. To pozwoli wprowadzić poprawki do kolejnego okresu oraz zgromadzi dane potrzebne w kolejnym punkcie.
 5. Wynagradzanie
  To ostatni punkt jest równie ważny, gdyż spełnia funkcję motywacyjną. Za poprawnie wykonane zadania i osiągnięte cele pracownikowi należy się nagroda. Nie chodzi to o każdorazową podwyżkę, ale o formę docenienia zaangażowania podwładnego. Powinien on mieć świadomość, że jego sukces został zauważony. Bez wynagrodzenia (niekoniecznie w kwestii finansowej) zarządzanie przez cele jest tylko formą organizacji pracy.

Bardzo ważną zasadą, która często jest pomijana z kilku przyczyn jest samodzielność pracownika. Managerowie nie zawsze wykazują się odwagą lub zaufaniem do podwładnego i wtrącają się w jego pracę. W metodzie MBO istotna jest właśnie kreatywność i samodzielność pracownika. Rola kierownika sprowadza się do monitorowania i oceny wykonanych celów, na etapie finalnym. W ten sposób pracownik bierze udział w określaniu celów, za które bierze odpowiedzialność.

Dodaj komentarz