Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciach

Z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciach

Biznes rodzinny w Polsce i Europie ma się całkiem dobrze. Ponad połowa polskich przedsiębiorców prowadzących interesy z rodziną ocenia swoją sytuację ekonomiczną za zadowalającą. Największym problemem jest dla nich pozyskanie kadry zarządzającej i wzrastające koszty pracy.

Wydawałoby się, że w rodzinnym biznesie akurat nie powinno być problemu z niedoborem pracowników, a w szczególności na stanowiska managerskie. Tymczasem okazuje się, że to jeden z problemów, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorcy w całej Europie. Mimo wszystko rodzinne firmy zwiększają przychody, a ich sytuacja finansowa stabilizuje się – jak podaje „Barometr firm rodzinnych” opracowany przez KPMG.

Opłaca się prowadzić biznes w rodzinie

W Polsce odsetek osób, które sytuację finansową swoich firm oceniają jako dobrą lub bardzo dobra w najbliższych miesiącach wynosi 57 proc. Według raportu KPMG i Inicjatywy Firm Rodzinnych zadowolonych przedsiębiorców w Europie jest znacznie więcej. Ze swojej sytuacji ekonomicznej jest zadowolonych 70 proc. Europejczyków. Sytuacja wygląda podobnie, jak w poprzednich badaniach, można więc mówić o stabilizacji sektora biznesów rodzinnych. Zmalała natomiast liczba przedsiębiorstw, które zmagają się z trudna sytuacją ekonomiczną. Niezadowolonych przedsiębiorców jest w Polsce tylko 7 proc., a w Europie o 2 pkt proc. mniej. Spadł również odsetek polskich przedsiębiorców deklarujących mniejsze przychody, który wynosi teraz 15 proc.

Polscy właściciele rodzinnych biznesów wolą inwestować w kraju. Działalność zagraniczną prowadzi tylko 45 proc. rodzinnych przedsiębiorstw, co jest dużą rozbieżnością w stosunku do zagranicznych standardów – średnia europejska wynosi 72 proc. Autorzy raportu wyjaśniają, że polscy przedsiębiorcy lepiej czują się w polskich warunkach ze względu na nieznajomość funkcjonowania zagranicznych rynków oraz ograniczające ich możliwości sprzedaży usług i produktów w pozostałych państwach.

Wyzwania biznesmenów rodzinnych

Znacząca większość, czyli 63 proc. respondentów odpowiedziało, że obawia się wzrastających kosztów pracy. Wysokie oskładkowanie i polskie warunki zatrudniania rzeczywiście nie sprzyjają przedsiębiorczości. W drugiej kolejności przedsiębiorców gnębią problemy kadrowe. 42 proc. badanych zwraca uwagę na problemy z pozyskiwaniem specjalistów, w tym managerów wyższego szczebla. Co jest powodem takiej sytuacji w sektorze biznesów rodzinnych?

Wiele spośród takich firm zostało założonych na fali przemian gospodarczych w ’89 roku i w latach 90. W nadchodzących latach prezesi firm będą więc odchodzić na emerytury i przekazywać władzę w zarządzie. Według raportu KPMG 39 proc. firm czekają zmiany strategiczne, czyli m.in. etap sukcesji. W niespełna jednej trzeciej z nich władze przejmie osoba spoza rodziny. Natomiast 27 proc. przedsiębiorców zamierza całkowicie sprzedać udziały w firmie.

Dodaj komentarz