Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Nadchodzą zmiany. Duże spółki będą publikować raporty pozafinansowe

Nadchodzą zmiany. Duże spółki będą publikować raporty pozafinansowe

Już od roku obrotowego 2017 duże spółki będą musiały publikować raporty pozafinansowe. Będą się musiały w nich znaleźć m.in. informacje o przeciwdziałaniu korupcji, poszanowaniu praw człowieka w spółce czy dbaniu o ogólne dobro pracownika.

W imię optymalizacji

Obowiązkiem publikowania raportów pozafinansowych będą objęte spółki liczące ponad 500 pracowników. Konieczność sporządzania dodatkowych raportów może być dla nich obciążająca, lecz w szerszej perspektywie opłacalna. Jak twierdzi Robert Sroka, CSR Project Manager w Crido Taxand, dzięki nowym przepisom łatwiejsza będzie kontrola optymalizacji kosztów zużywanych zasobów oraz budowanie relacji ze społecznością. Może to obniżyć ryzyko bojkotu konsumenckiego, który mógłby negatywnie wpłynąć na ilość towarów sprzedawanych przez spółkę – a stąd byłaby prosta droga do spadku wartości akcji.

Ułatwienia dla inwestorów

Raporty finansowe mogą stanowić cenne źródło informacji dla potencjalnych inwestorów. Jak mówi Sroka, dzięki nim wiedza o spółce będzie większa – prócz wiadomości związanych bezpośrednio z finansami, inwestorzy uzyskają także informacje o etyczności działań, które wpływają na wizerunek firm. I choć pozornie podobne dane nie mają większego znaczenia, okazuje się, że dysponując tą wiedzą, inwestorom łatwiej będzie przewidzieć, która spółka może mieć kłopoty i lepiej nie nawiązywać z nią współpracy.

Dodaj komentarz