Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Lean Management , czyli produkcja bez marnotrawstwa

Ideologia szczupłego zarządzania (z angielskiego “lean management” lub “lean manufacturing”) wywodzi się z Japonii. W latach 80. japońscy inżynierowie z zakładu Toyoty opracowali sprytny system zarządzania produkcją, który nie tylko uprościł czynności wykonywane przez pracowników, ale pozwolił im także efektywniej wykorzystać czas.

Pracownikom Toyoty udało się zredukować koszty o połowę, a na sprzedaży zarobić czterokrotnie więcej niż dotychczas. Jaki jest więc sekret tak dobrego zarządzania?

Działanie zgodnie z metodą lean management polega na zwiększaniu produkcji przy jednoczesnym uszczuplaniu zasobów – takich jak ludzki wysiłek, materiały, urządzenia itd. Celem jest tutaj dostarczenie klientom dokładnie tego, czego oczekują, dokładnie wtedy, kiedy tego chcą. W stosowaniu lean manufacturingu nie ma miejsca na rozrzutność i marnotrawstwo. W Polsce metodę tę stosuje się od lat 90. Przedsiębiorcy, którzy z niej korzystają, liczą na poprawę w dziedzinie jakości produkcji oraz dostaw na poziomie 75-90%. Redukcja kosztów ma natomiast ulec pomniejszeniu o 30%.

Lean management doskonale sprawdza się nie tylko przy produkcji, ale także w administracji czy służbie zdrowia. Korzystanie z tej metody najczęściej obejmuje:

  1. Planowanie i zarządzanie produkcją w oparciu o prognozy popytu,
  2. Tworzenie harmonogramów dostaw z uwzględnieniem wykorzystania zasobów produkcyjnych,
  3. Zarządzanie jakością,
  4. Zarządzanie dokumentami,
  5. Zarządzanie pracami projektowymi i zmianami konstrukcyjnymi.

Twórcy metody lean manufacturing zaproponowali także, aby podczas zarządzania produkcją stosować tzw. strumień wartości. Można w nim wyodrębnić trzy rodzaje działań:

  • tworzące wartość,
  • nie tworzące wartości, lecz w pewnych momentach niemożliwe do uniknięcia, np. technologiczne,
  • nie tworzące wartości oraz możliwe do uniknięcia – przeznaczone do usunięcia

Wyeliminowanie działań, nie tworzących żadnej wartości oraz zbędnych, to pozbycie się marnotrawstwa w produkcji. Skupienie się na wytwarzaniu tylko i wyłącznie tego, co niezbędne, stanowi wielki krok ku polepszeniu jakości produkcji.

Dodaj komentarz