Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Koncepcja Lean Management

Koncepcja Lean Management

Lean Management to filozofia zarządzania, która pochodzi z Japonii i początkowo stanowiła model produkcji TPS (Toyota Production System). Dopiero potem przerodziła się w koncepcję produkcji szczupłej. Dziś z idei Lean Management czerpią przedsiębiorstwa na całym świecie, a w Polsce stosują ją już takie firmy jak: Bosch, Whirlpool, Opel, Gillette, Volkswagen, czy Phillips.

Lean Management jest jedną z wielu metod służących doskonaleniu zarządzania firmą. Ta nowatorska koncepcja polega na tzw. wyszczuplaniu organizacji poprzez obniżanie kosztów przy jednoczesnym podnoszeniu jakości i jest najczęściej wykorzystywana w procesie restrukturyzacji. Najważniejszym założeniem Lean Management jest unikanie wszelkiego typu marnotrawstwa w przedsiębiorstwie, czyli każdej działalności absorbującej zasoby i pochłaniającej czas, która nie dodaje produktom wartości określonej przez klienta.

Aby mechanizm Lean Management zaczął przynosić efekty, jego filozofię muszą przyjąć i zaakceptować wszyscy pracownicy danej firmy – powinna powstać nowa kultura pracy. Usprawnianie i doskonalenie przedsiębiorstwa jest oczywiście inicjowane przez kadrę zarządzającą, ale nie może odbywać się bez udziału całej załogi. Dlatego tak istotne jest uzmysłowienie szeregowemu pracownikowi jego znaczenia dla firmy. W związku z tym podczas wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwie postuluje się pracę zespołową, a także wspólne podejmowanie decyzji w celu uzyskania pełnego zaangażowania w pracę. Ważną rolę odgrywa również ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Priorytetem w wyszczuplaniu organizacji jest informacja oraz bezpośredni dostęp do niej dla wszystkich pracowników.

Więcej informacji o filozofii Lean Management można znaleźć na http://leanmanagement.pl, lub http://lean.org.pl/lean-szkolenia.

 

 

 

One comment

Dodaj komentarz