Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Jak oceniać ryzyko kontraktu?

Jak oceniać ryzyko kontraktu?

Właściciel firmy lub menedżer, mając bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym, powinien umieć właściwie oceniać ryzyko kontraktów zawieranych z klientami. Wtedy będzie robił tylko dobre interesy i z pewnością uniknie bankructwa. Od czego zatem zacząć ocenę ryzyka?

Przede wszystkim należy zweryfikować otoczenie gospodarcze swojej firmy, czyli przestrzeń, w której ona funkcjonuje. Bierzemy tu po uwagę nie tylko czynniki techniczne, ekonomiczne i polityczno-prawne, ale także konkurencję, dostawców i odbiorców – wszystkie razem wpływają na kondycję finansową naszej firmy.

Warto pamiętać, że bezpieczeństwo firmy w znacznym stopniu zależy od rzetelności partnerów w biznesie. Każda zwłoka z płatnościami ze strony klienta wpływa negatywnie na rozwój firmy, powodując ograniczenie środków finansowych przeznaczonych na marketing, reklamę, czy inwestycje. W związku z tym w obecnych niestabilnych czasach coraz większą rolę w biznesie odgrywa badanie wiarygodności i rzetelności potencjalnych klientów, sprawdzenie ich wypłacalności, zdolności kredytowej itp. Najprostszym sposobem na weryfikację jest pozyskanie informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zyskamy pewność, że firma klienta jest prawdziwa, a także dowiemy się, kto ją reprezentuje i może podpisywać umowy. Kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, czy potencjalny partner w biznesie nie jest dłużnikiem wpisanym do bazy biura informacji gospodarczej oraz sięgnąć do jego sprawozdań finansowych.

Zresztą kondycję finansową partnerów w biznesie dobry menadżer kontroluje w trakcie całej współpracy, a nie tylko przed zawarciem kontraktu. Taka praktyka powinna być podstawą działania każdej organizacji, ponieważ korzyść może być ogromna, czyli nawiązanie długotrwałej współpracy z rzetelnym klientem.

Dodaj komentarz