Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Menedżer przyszłości

Menedżer przyszłości

Tradycyjne podejście do zarządzania ludźmi przestaje się sprawdzać. Czasy, kiedy menedżer był jedynie surowym zarządcą wydającym polecenia i pilnującym terminów ukończenia zadań, odchodzą już do lamusa. Co za tym idzie dobry menedżer musi posiadać inne kompetencje – nie wystarczą już tzw. twarde umiejętności.

Nowe role i wyzwania, jakie stoją przed współczesnym menedżerem są w głównej mierze wynikiem kryzysu ekonomicznego, który zweryfikował dotychczasowe sposoby zarządzania. Okazało się, że firmy zarządzane w oparciu o bliskie i szczere relacje kierowników z pracownikami dużo lepiej poradziły sobie z kryzysem. Kiedy bowiem pojawiły się cięcia kosztów, redukcje czy obniżki płac, na znaczeniu zyskały właśnie relacje, jakie menedżer zbudował ze swoim zespołem. Stąd też obserwuje się nowy rosnący trend w edukacji menedżerów, aby kształtować w pierwszej kolejności tzw. umiejętności miękkie: sztukę komunikacji czy budowanie relacji interpersonalnych.

Czym się charakteryzuje menedżer jutra? Przede wszystkim jest liderem, a nie zarządcą. Ludzie podążają za nim, dlatego że ich inspiruje i wspiera, zamiast tylko i wyłącznie rozkazywać. Dobry menedżer posiada dużą wrażliwość i intuicję, wykazuje zainteresowanie prywatnym życiem pracowników, jego kontakty z podwładnymi są ciepłe i oparte na zaufaniu. Zespół dla dobrego menedżera składa się z Ludzi, a nie pracowników. Menedżer jutra kładzie duży nacisk na rozwój osobisty. Dlatego też coraz popularniejszym narzędziem staje się coaching. Indywidualne spotkania menedżera z coachem pomagają odkrywać mu własny potencjał, motywują i inspirują.

Dodaj komentarz