Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Certyfikaty zawodowe dla Kierowników Projektów

Certyfikaty zawodowe dla Kierowników Projektów

Najbardziej liczące się na rynku certyfikaty zawodowe dla Kierowników Projektów wydaje Project Management Institute. Jeśli posiadasz doświadczenia projektowe i chciałbyś uzyskać formalne potwierdzenie Twoich kwalifikacji, przystąp do odpowiedniego egzaminu i zdobądź taki certyfikat. Najpierw jednak zapoznaj się z typami egzaminów oraz wymogami, jakie musisz spełnić, aby do nich przystąpić.

Egzamin PMP (Project Management Professional) składa się z 200 pytań testowych (cztery odpowiedzi) i trwa 4 godziny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu PMP jest doświadczenie w zarządzaniu projektami:

– 3-letnie (4 500 przepracowanych godzin) – w tym przypadku wymogiem jest też ukończenie studiów wyższych;

– 5-letnie (7 500 przepracowanych godzin) – wtedy studia wyższe nie są koniecznością.

Wymagane doświadczenie w zarządzaniu projektami nie jest równoznaczne z obejmowaniem kierowniczego stanowiska. Liczy się już sam udział w realizacji zadań zgodnych ze standardem PMBoK, przy czym potrzebne będzie potwierdzenie udziału ze strony przełożonego. Istotnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest też odbycie szkoleń z zakresu zarządzania projektami poświadczone odpowiednimi certyfikatami (minimum 35 godzin).

Jeśli nie spełniasz wymogów dopuszczających do egzaminu PMP, możesz na początek starać się uzyskać certyfikat CAPM (Certified Associate in Project Management). Warunkiem przystąpienia do egzaminu CAPM jest 1 500 godzin przepracowanych w zespole projektowym lub potwierdzony udział w szkoleniach dotyczących zarządzania projektami ( minimum 23 godzin). Egzamin CAPM trwa 3 godziny i obejmuje 150 pytań testowych.

Zarówno egzamin PMP, jak i CAPM przeprowadzany jest w języku angielskim na terenie ośrodka Prometric (egzamin PMP tylko w Warszawie, CAPM w całej Polsce).

 

 

 

Dodaj komentarz