Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Podstawowe zasady efektywnych spotkań biznesowych

Podstawowe zasady efektywnych spotkań biznesowych

Spotkania, meetingi, kreatywne planowanie w grupie – jak często spotykasz się ze swoim zespołem, omawiacie obecną sytuację czy raporty? Czy ten czas wykorzystujecie w pełni? Czy te spotkania są efektywne?

Jeśli zauważasz, że spotkania są zbyt długie i marnujesz na nich czas, koniecznie to zmień. Najlepszym sposobem na poprawę efektywności meetingów jest wyelimniowanie kilku podstawowych złych nawyków, a na ich miejsce wprowadzenie tych dobrych.

Co zatem warto przemyśleć? Przede wszystkim:

  1. Określ cel spotkania oraz to co chcecie z zespołem osiągnąć.

  2. Rozważ kto powinien uczestniczyć w meetingu, czy muszą w nim brać udział wszyscy pracownicy, czy wystarczy parę konkretnych osób z zespołu.

  3. Pomyśl nad miejscem spotkania – sala konferencyjna czy może spotkanie online? Czy sprawa, którą chcesz omówić może być przeprowadzona za pomocą video-konferencji?

  4. Kiedy warto się spotkać? Zebranie większej ilości osób w dogodnym dla wszystkich czasie, graniczy niejednokrotnie z cudem. W takiej sytuacji warto w firmie ustalić cotygodniowe spotkania, by móc omówić bieżące kwestie.

  5. Ile czasu należy poświęcić na spotkanie? Generalnie – tyle, ile potrzeba Wam na rozwiązanie problemu.

  6. Po każdym spotkaniu sporządzajmy raport na piśmie, w którym powinno się znaleźć wszystko to, co zostało ustalone, jakie powstały założenia oraz jakie należy wyciągnąć wnioski.

Dodaj komentarz