Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Dobra praca to dobry szef

Dobra praca to dobry szef

Tak jak Kraków nie od razu zbudowano, tak samo dobry zespół nie powstaje w wyniku losowego spotkania przypadkowych osób. Jednym z warunków koniecznych stworzenia idealnego teamu jest odpowiednie nim zarządzanie. Do dobrego zarządzania potrzebny jest jednak kompetentny menadżer, a tacy niestety nie zdarzają się zbyt często.

Na temat właściwego zarządzania powstały setki opracowań i podręczników, jest to bowiem problematyka niewyczerpywalna. Jednak w kontekście potrzeb podwładnych, można skonkludować to zagadnienie następująco: pracownicy chcą czuć się pewnie w swojej pracy. Oznacza to m.in., że potrzebują jasnych wytycznych dotyczących tego, co mogą, a czego nie mogą robić. Za co zostaną pouczeni, a za co nagrodzeni. Oczywiście, menadżer nie może prowadzić nikogo za rączkę, ale regularny feedback jest bardzo cenny. Zarówno sam przekaz, jak i zasady muszą być jasne. Niełatwe do zrozumienia systemy są stresujące dla pracowników, co nie wpływa pozytywnie na atmosferę. Istotną kwestią jest również świadomość różnic, jeśli chodzi o źródła motywacji. Każdą osobę motywuje bowiem co innego. Dla jednego pracownika nawjażniejsze będzie atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, dla drugiego możliwość rozwoju, kolejny będzie największą wage przypisywał stabilizacji i poczuciu bezpieczeństwa. Dobry menadżer musi rozumieć te różnice i potrafić zmotywować odpowiednio każdego członka zespołu.

Daltego to właśnie poziom kompetencji menadżerów jest jednym z parametrów rozróżniających dobre organizacje od kiepskich. Przez niekompetentnych przełożonych, którzy nieumiejetnie zarządzając, spowalniają lub blokują rozwój swoich podwładnych, ludzie odchodzą z pracy. Dlatego warto stawiać na rozwój swoich liderów. Dobry menadżer już na rozmowie o pracę będzie w stanie zauważyć, czy dany kandydat wpasuje się w jego zespół. Czasem nie chodzi o umiejętności, a o charakter danej osoby. Ludzie z zespołu nie muszą zostawać przyjaciółmi na resztę życia, ale powinni się dogadywać. Nie można pozwolić, żeby coś dodatkowo zakłócało komunikację. I chociaż konflikty się zdarzają, a czasem zaczynają się od spraw najbardziej błahych, to dobry szef będzie potrafił sobie z nimi poradzić. 

Dodaj komentarz