Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Na czym polega skuteczne przywództwo

Skuteczne przywództwo opiera się na kilku kluczowych umiejętnościach. Menedżerowie, którzy potrafią tak zarządzać zespołem, aby motywować i inspirować pracowników, budząc w nich jednocześnie szacunek, są rozchwytywani przez pracodawców.

Najważniejszą cechą skutecznego menedżera jest posiadanie wizji własnego rozwoju i podejmowanie takich decyzji, które zbliżają go do realizacji owej wizji. Jednocześnie powinien on posiadać wysokie umiejętności interpersonalne, aby był w stanie komunikować swoją wizję zespołowi, którym zarządza i motywować go do pracy nad osiągnięciem wspólnych celów. Po drodze do realizacji wizji menedżer z pewnością napotka wiele problemów – skuteczne ich rozwiązywanie będzie więc kolejną ważną umiejętnością dobrego przywódcy. Jeśli problemy będą związane z ludźmi w zespole – wtedy potrzebne okażą się również zdolności mediacyjne. Przede wszystkim jednak w takim przypadku liczy się pozytywne nastawienie – traktowanie problemów jako wyzwań o charakterze edukacyjnym oraz możliwości zdobycia cennych doświadczeń. Należy pamiętać, że w trakcie pracy może ulec zmianie kierunek realizacji wizji. Silni przywódcy będą jednak otwarci na takie zmiany, szybko i skutecznie dostosowując się do nowych sytuacji. Zarówno lider, jak i jego zespół powinni być świadomi ryzyka oraz mocnych i słabych stron projektu. Lider musi również umieć zapewnić niezbędne wsparcia dla zespołu. Może ono polegać na prostych słowach zachęty lub też na dostarczeniu konkretnego narzędzia potrzebnego do wykonania zadania. Umiejętność aktywnego słuchania i obserwacji (inteligencja emocjonalna) pomaga uzyskać menedżerowi informacje o barierach utrudniających osiągnięcie celu przez zespół, a także znaleźć drogę do właściwego rozwiązania. Częstym błędem liderów jest to, że próbują wszystko robić sami. Dobry menedżer deleguje pracę i odpowiedzialność na swoich podwładnych. Delegacja umożliwia kierownikom zdobycie wiedzy na temat mocnych i słabych stron członków zespołu i tym samym sprzyja podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących podziału poszczególnych ról i obowiązków.

Bez wątpienia każdy menedżer powinien być nastawiony na nieustanny rozwój swoich umiejętności i ciągłe dokształcanie się z dziedziny przywództwa. Na rynku istnieje wiele firm szkoleniowych, które oferują szeroki wachlarz kursów z zakresu zarządzania, jest zatem w czym wybierać. Niektóre cechy dobrego przywódcy są wrodzone, większości jednak da się nauczyć. Warto zatem skorzystać z pomocy doświadczonych trenerów i podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Dodaj komentarz