Portal wiedzy dla kadry kierowniczej


Szkolenie dla zwycięzców

Szkolenie dla zwycięzców

Życie w społeczeństwie wymaga od nas kooperacji. By cokolwiek osiągnąć, musimy współpracować, komunikować się i rozumieć. Jeśli do realizacji celów potrzebny jest nam drugi człowiek, koniecznie musimy dysponować odpowiednimi narzędziami, dzięki którym uda się go zachęcić do współdziałania. Najpierw jednak musimy nauczyć się z nich korzystać.


ZAMIAST MŁOTKA – PERSWAZJA

Nie ma dymu bez ognia, ani konwersacji bez perswazji. Każda próba nawiązania kontaktu z drugą osobą wiąże się z potrzebą osiągnięcia celu. A po co wpierać komuś na siłę swoją rację, kiedy można to zrobić polubownie? Okazuje się, że by wbić coś ludziom do głowy, wcale nie potrzeba dobrego młotka, zapasu gwoździ i pewnej ręki. Wystarczy rozwijać talent, z którym przychodzimy na świat i umieć go wykorzystywać w odpowiednich sytuacjach.

Perswazja to prosta sztuka, którą stosujemy na co dzień i to zazwyczaj nie do końca świadomie. To nawiązanie kontaktu z drugą osobą, by przekonać ją do swoich sądów, racji i opinii. Niektóre cechy osobowości i temperament czynią nas bardziej przekonywującymi, jednak wciąż, bez stosownego treningu, brak nam umiejętności i wiedzy koniecznej do świadomego wykorzystywania naszych zdolności i przeciwdziałania zabiegom oponentów.

WIEDZA TO POTĘGA

By nauczyć się perswazji, trzeba zrozumieć kierujące nią zasady. Są organizowane specjalne szkolenia biznesowe, które mają na celu pokazanie jakie zmiany w zachowaniu ludzkim wywołują konkretne wypowiedzenia. Ludzie są przewidywalni, postępują według starych schematów. Wiedza na ten temat daje nam władzę, a już zwłaszcza możliwość jej wykorzystania.

Szkoły doskonale przygotowują nas do pracy w zawodzie od strony merytorycznej. Zaniedbywane są jednak, jakże ważne, kompetencje miękkie. Jak lider ma poprowadzić grupę bez umiejętności przekonania jej do swoich racji? Dlatego też potrzebne są szkolenia dla menedżerów, które pozwolą opanować im sztukę perswazji w stopniu wystarczającym do kierowania pracą podwładnych.

WPŁYWAJ, NIE MANIPULUJ

Wiele osób myli perswazję z manipulacją. Błędnie zakłada się, że manipulowanie polega na wywieraniu wpływu na nieświadomą osobę i prowadzeniu jej w kierunku oczywistym tylko dla nadawcy komunikatu. Czy zatem wychowywanie dzieci to manipulacja? Pogłębiając wiedzę o technikach perswazyjnych, zmniejszamy swoją podatność na wpływy konkurentów. Między perswazją a manipulacją jest cienka granica zwana intencją. Cel naszego działania kwalifikuje je do jednej z tych opcji.

Menedżerom potrzebne są umiejętności wywierania wpływu, by zwiększyć efektywność pracy i w pełni wykorzystać możliwości zasobów ludzkich. Czują potrzebę oddziaływania na podwładnych w celu podniesienia konkurencyjności firmy. Liczą się relacje, które wpływają na produktywność pracowników.

Szkolenia prowadzone przez trenerów biznesu, pozwalają opanować umiejętności wywoływania odpowiednich stanów emocjonalnych, wykorzystywania tonu głosu, wyglądu, mowy ciała i sztuki przemawiania. Wszystko po to, by nauczyć się wygrywać.

Autor: Julia Dziubek

Dodaj komentarz